Družinový karneval

V pondělí 20. února jsme si pro děti ze školní družiny za spolupráce s žákyněmi osmého a devátého ročníku připravily karneval. Na úvod se děti převlékly do masek, které si pak vzájemně představily a řekly, proč si konkrétní masku vybraly. Po úvodu jsme se všichni přesunuli do haly, kde si žákyně pro děti nachystaly sportovní stanoviště. Úkolem bylo přeskočit kozu, hod na koš, střelba na branku, skoky na jedné noze a další. Potom jsme si všichni společně zahráli fotbal. Po ukončení akce jsme se přesunuli do družiny, kde na žáky čekal karnevalový diplom a drobné občerstvení. Věřím, že se akce vyvedla a všichni byli pokojeni. Korcová, Brožovičová foto