Družinový karneval

Ve středu 28. února jsme společně s žákyněmi ze šestých a sedmých tříd uspřádali pro děti ze školní družiny karneval. Než se nachystala stanoviště, děti se převlekly do masek a ty jsme si následně představily. Objevila se nám zde princezna, pirát, Batman, námořník, Hulk, tygr a mnoho dalších. Akce se konala v hale, kde byly pro děti připraveny sportovní stanoviště. Bylo dvanáct úkolů, například skok v pytli, opičí dráha, hod na koš, střelba do brány, skok přes kozu a další. Po skončení karnevalu dostaly děti diplomy a sladkou odměnu. Korcová, Brožovičová. foto