Druháci na návštěvě – knihovna Žďárná

Dne 8. 12. jsme navštívili místní knihovnu, kde pro nás měli připraveno povídání „Jak se Kucapajko dostal do Afriky“. Děti si stihly prohlédnout celou knihovnu, seznámit se s jejím řádem, a pak už se zaposlouchaly do poutavého příběhu.

Příběh totiž vyprávěl o skřítkovi Kucapajkovi, který žil v Norsku a rád nechával téct kohoutky s vodou. Víla Hydromila jej odnesla do Afriky, aby poznal, proč je potřeba šetřit vodou. Kucapajko vše rychle pochopil a když se potom vrátil domů, všechny kohoutky poctivě zavíral.

Dětem se příběh velmi líbil a hned porozuměly hlavní myšlence. Poté co jsme tuto problematiku prodiskutovali, zazpívali jsme si společně písničku. Návštěvu by si děti rády zopakovaly, a tak se brzy zapojíme do další akce s názvem „Putování s vodníky“. Adamčíková