Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními žánry

Po dlouhé pauze jsme se konečně dočkali skvělého kulturního zážitku. Opět nás navštívilo Divadélko pro školy. Tentokrát si pro žáky 5. až 9. ročníku dva výborní herci připravili představení zaměřené na členění divadelních žánrů, jejich charakteristiku, principy a typické představitele. Odborný výklad doplnili hranými ukázkami ze slavných her, chronologicky řazenými od antiky po současnost, s důrazem na zachování typických dobových prvků a jazyka. Jako vždy jsme si to všichni užili, představení pobalilo nejen žáky, ale i učitele. Popelová foto