Den s POLICIÍ ČR

V pátek dne 11.6. proběhl pro žáky preventivní program – Den s policií. Cílem programu bylo přiblížit studentům činnost policie, informovat o požadavcích na uchazeče o práci u Policie ČR a prodiskutovat některá aktuální témata. V rámci programu se policisté věnovali tématům jako je kyberšikana, problematice dopravních nehod a prevenci kriminálního chování. Žáci měli možnost si vyzkoušet policejní uniformu, pečlivě si prohlédnout služební automobily a vyzkoušet si zapnutí sirény. ZJ FOTO ZDE