Dějepisná olympiáda – školní kolo

Žáci 8. a 9. třídy, kteří mají pozitivní vztah k historii naší země, se zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Hlavním tématem byla doba osvícenství a osobnost Marie Terezie. Nejlepším žákem byl Adam Janků následovaný Anetou Dvořákovou, Viktorií Písaříkovou a Annou Kovářovou. Tři nejlepší žáci budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. MP