Dějepisná olympiáda – školní kolo

Žáci 9. třídy se zapojili do 49. ročníku dějepisné olympiády. Letošní ročník byl věnován tématu „Dlouhé století se loučí – 1880-1920“. Olympiádě předcházela ranní příprava pro žáky. Školního kola se zúčastnilo 9 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhla Eliška Hanáková, kterou následoval Šimon Zedník a Kačka Ošlejšková se stejným počtem bodů. Eliška má jistý postup do okresního kola. Děkuji za účast všem žákům a gratulujeme vítězům. EK