Čarodějnická stezka

Ve čtvrtek před prodlouženým víkendem jsem si pro děti ze školní družiny připravila čarodějnickou stezku plnou zábavných úkolů. Na stanovištích byli starší žáci, kteří pomáhali těm mladším s plněním úkolů. Bylo celkem deset stanovišť, kde děti hledaly rozdíly v čarodějnickém obrázku, měly poskládat puzzle, seřadit košťata od největšího po nejmenší, strefovaly se míčkem do čarodějnického klobouku, zkusily si slalom na koštěti atd. Po splnění stezky na žáky čekala odměna v podobě sladkostí a plných misek popcornu. Korcová foto