Bramborový den v mš

Dne 14. 9. se v naší MŠ konal bramborový den. Během pobytu venku jsme navštívili rodinu Paděrovu, u kterých si děti mohly vyzkoušet vybírání brambor. Shlédly čím se brambory vyorávají a aktivně se do sběru brambor zapojily. Všechny děti byly nadšené a za odměnu dostaly sladkost. Foto zde