Beseda se studentkami VOŠ Boskovice

pondělí 27. 3. 2017 v rámci předmětu ČJS jsme uspořádali besedu se studentkami VOŠ zdravotnické Boskovice. Studentky prvňáčkům připravily úkoly v jednotlivých skupinkách, kde si žáci mohli vyzkoušet různé úkoly – beseda byla zaměřena na lidské tělo, a to zejména na smysly a vnitřní orgány. Žáci na jednotlivých stanovištích plnili úkoly.

Na prvním stanovišti si pro prvňáčky děvčata připravila obrázky s vnitřními orgány a žáci měli za úkol je správně přiřadit na model lidského těla. Činnost žáků byla doplněna i výkladem. Například,  kde se daný orgán v lidském těle nachází a k čemu nám slouží.

Druhé stanoviště bylo zaměřeno na smyslové orgány – zrak a sluch. Děti si mohly vyzkoušet poznávání předmětů se zavázanýma očima, seznámily se s problematikou slepoty, jak správně se chovat k nevidomým lidem apod.

Na třetím stanovišti si děvčata připravila pro prvňáčky malou ochutnávku. Děti měly za úkol hádat, co právě ochutnaly – vyzkoušely si chutě jak sladké, slané, tak i hořké či kyselé. Pak se děti vzájemně poslouchaly fonendoskopem – zkoušely nejen jak jim buší srdíčko, ale i jak to funguje v jejich bříšku, když se třeba napijí čaje.

Prvňáčkům se beseda moc líbila, pilně a svědomitě pracovali ve skupinkách. Studentky si pro ně připravily malou sladkou odměnu a každý dostal diplom.

Chtěla bych děvčatům velmi poděkovat za jejich vzornou přípravu a kladný přístup k dětem. Poděkování také patří p. uč. Vlastě Sekaninové, která nám besedu zprostředkovala. Děkujeme. FotoPolívková