Badatelská výuka v 8. třídě a rozbor textu z 19. st.

V úterý 5. 3. 2024 jsme společně  s osmou třídou bádali nad tématem dětské práce v továrnách v Habsburské monarchii v 19. st. Položili jsme si otázku, zda by bylo možné i dnes uplatňovat v našem prostředí dětskou práci.  Po rozboru dobového textu z roku 1840 a analýze současného stavu společnosti, jsme konstatovali téměř samé záporné argumenty pro danou badatelskou otázku. Nicméně jsme si museli na závěr připomenout, že stále se ve světě vyskytují oblasti, kde se dětská práce uplatňuje. Dětem děkuji za kvalitní práci s dobovým materiálem.foto EK