Projekt Náš les

S žáky 7. ročníku jsme se zapojili do projektu Náš les. Jeho cílem bylo zmapovat a badatelsky prozkoumat blízký les a navrhnout a zrealizovat konkrétní projekt, který podpoří některou z funkcí lesa – ekologickou, vodohospodářskou nebo například sociální. V lese jsme bádali celý loňský rok, především v hodinách přírodopisu a v badatelském kroužku. Popsali jsme zdejší rostliny a stromy, našli jsme zajímavé houby i bezobratlé živočichy, zkoumali jsme, odkud teče lesní potůček a jací živočichové v něm žijí. Jako součást bádání jsme také v lese sbírali odpadky.

Nakonec jsme se rozhodli podpořit sociální funkci lesa a v projektu jsme naplánovali tři části: vytvořit naučnou stezku ve formě QR kódů, vytvořit badatelskou lesní hru pro děti a do blízkosti altánu umístit několik přírodních hravých prvků a lavičku.

Na projektu jsme pracovali od září. Využívali jsme znalostí z přírodopisu, českého jazyka i informatiky, vyhledávali jsme informace, vytvářeli informační panely a v hodinách pracovních činností jsme brousili, vrtali, natírali a malovali. Na začátku dubna jsme vše umístili do lesa a na konci dubna jsme projekt slavnostně předali obci.

Při psaní projektu i vytváření jsme se naučili spoustu věcí, které v životě určitě využijeme. Na lesní stezku vás všechny srdečně zveme! Foto zde. JV

Sedmá třída v Brně

V úterý 21. února jsme se sedmáky vyrazili do Brna. Naším cílem byla úniková hra v BrainFAQ. Vytvořili jsme čtyři týmy a potrápili jsme mozkové závity ve snaze rozluštit všemožné tajné kódy a skrývačky, otevřít číselné zámky a uniknout z tajemných místností. Všem týmům se to podařilo. Potom jsme si zopakovali znalosti z dějepisu a prohlédli jsme si gotickou katedrálu Petra a Pavla a výstavu v Diecézním muzeu, kde jsme obdivovali především obraz Madony z Veveří, vzácné gotické památky evropského významu. Zbyl nám čas i na dobrý oběd a procházku po městě. Foto zde. JV

 

Pevnost Boyard ze světa počítačových her

Další ročník projektového dne Pevnosti Boyard se nesl ve znamení počítačových her. Žáci 7. až 9. ročníku připravili soutěžní stanoviště, ve kterých převedli do reálného světa známé i méně známé hry ze světa virtuálního. Týmy složené z mladších žáků se pokoušely získat klíč od pevnosti a co nejvíce nápověd, ze kterých měly uhádnout heslo.  Na stanovištích si mohli vyzkoušet hry z vojenského prostředí, kde například skládali zbraně, stříleli na terč, hledali a zneškodňovali bombu nebo ošetřovali zraněného vojáka, stavěli věž a hledali diamanty v Minecraftu, s autíčky na dálkové ovládání zkoušeli dát gól jako ve hře Rocket League, zahráli si opravdový, ne jen virtuální fotbal ve hře FIFA, pracovali s robotem, řešili logické skládačky, Tetris a kódy na zámku v únikové hře a ti nejstatečnější zkoušeli získat nápovědy i na strašidelných stanovištích, kde po tmě nebo přímo ve sklepě zneškodňovali zlé duchy. Také otec Fura změnil strategii a místo hádanek chtěl, aby jej soutěžící porazili ve stolní hře dáma.

Nakonec jsme se všichni sešli v hale, kde jsme ocenili nejlepší tým. Vyhrát mohl jen jeden, ale získat pokladnici s čokoládovými zlaťáky za správné heslo mohly všechny týmy – a také se to všem povedlo.

Chtěla bych velmi poděkovat všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celého dne, soutěžícím za nasazení a organizátorům za pečlivou přípravu a krásné dekorace. Foto zde. JV

Lesárium 6. třída

Naše škola se zapojila do projektu Lesárium. Jedná se o vyzkoušení a následné recenzování zajímavé stolní hry, která spočívá v simulování péče o les. Hráči se snaží postarat o přidělený les takovým způsobem, aby z něj udělali les pro FSC certifikaci. Jako druzí si hru vyzkoušeli žáci ze 6. třídy. Po úvodních informacích se do vlastní hry vrhli s velkým nadšením. K přiděleným lesům přistupovali s respektem, snažili se co nejméně kácet stromy a co nejpestřeji vysazovat a vyhýbat se všem možným kalamitám, které je čekaly. Všechny skupinky na konci hry nakonec dosáhly cíle a získaly FSC certifikaci. Žáci na hře ocenili především nápad, možnost vyzkoušet si finanční gramotnost, schoponost předvídat, ale také komunikovat navzájem ve skupině, domlouvat si strategie a počítat s riziky. Hra je bavila a zajímalo je, jestli si ji ještě někdy v budoucnu zahrají. Foto zde. JV