Kroužek Mladý zdravotník

První hodina kroužku Mladý zdravotník proběhne již zítra (v úterý) od 12:10–13:10 hod. Ježková

Sběr starého papíru

Ve dnech 15.–16. 9. proběhne v ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého papíru. Ve čtvrtek 15. 9. bude probíhat sběr v době od 7,00 do 18,00 hodin – pro veřejnost 16,00 až 18,00 hodin; v pátek od 7,30 do 14,00 hodiny. Sběr papíru bude prováděn formou soutěže mezi třídami (průměrem na žáka) I. a II. stupně s odměnami nejlepším třídám. V letošním roce se do soutěže zapojí i mateřská škola, kde všechny děti získají drobnou odměnu. Ludmila Musilová

Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se uskuteční v 8:30 v Kulturním domě ve Žďárné.

Vyučování 2. 9. 2016

V pátek 2. 9. 2016 bude vyučování na 1. stupni ZŠ ukončeno v 11:00 a na 2. stupni ZŠ v 11:50.

Informativní schůzka MŠ

Ředitelka ZŠ a MŠ Žďárná oznamuje rodičům dětí, které navštěvují Mateřskou školu ve Žďárné, že v úterý 30. 8. 2016 v 15:00 se v prostorách mateřské školy uskuteční informativní schůzka před zahájením nového školního roku.

Stravné a školné

Upozorňuji rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ Žďárná, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, že první záloha je splatná k 20. 8. 2016. Totéž platí i pro školné MŠ v částce 300,00 Kč. Děkuji, Čížková

Absolventské práce

Letošní školní rok 2015/2016 byl novátorským rokem pro naše deváťáky, protože jejich úkolem bylo na závěr školní docházky vypracovat a obhájit absolventskou práci. Téma si mohli žáci vybrat z mnoha nabízených, nebo si zvolit téma vlastní podle svých zájmů. Cílem absolventských prací bylo prokázat schopnost samostatné a dlouhodobější práce, schopnost vyhledat a zpracovat informace, dovednost spojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky. Důležitým cílem bylo prokázání schopnosti napsat vlastní text, schopnosti kultivovaného vyjadřování a schopnosti napsat svou práci v textovém editoru a následně ji prezentovat a obhájit. Žáci si vybrali nejen téma práce, ale také vedoucího své práce z řad učitelů, který jim pomáhal s výběrem literatury i jiných zdrojů a vlastním zpracováním. Učitelé svým žákům poskytovali pomoc s úpravou textu po pravopisné a stylistické stránce, ale také se správným grafickým zpracováním. Všichni žáci 9. ročníku vypracovali práci na zvolené téma a jejich úkolem bylo také práci prezentovat a obhájit před komisí, která dle předem známých kritérií provedla vyhodnocení. Prezentace všech prací byly velmi zajímavé a inspirující a u mnoha žáků byly dokonce lepší než samotné práce. Absolventské práce byly posouzeny komisí a žákům byly předány certifikáty, které dokládají hodnocení jejich prací a následných prezentací. Chtěla bych poděkovat všem žákům za zodpovědný přístup k vypracování absolventských prací, ale také všem učitelům, kteří se stali vedoucími práce nebo hodnotiteli. Byl odveden obrovský kus kvalitní práce, která jistě bude odrazovým můstkem pro další roky a další žáky. Tři nejlepší práce si můžete přečíst. Ludmila Musilová

Absolventská práce – Jakub Lachman

Absolventská práce – Adéla Učňová

Absolventská práce – Anna Minxová