Adventní prodejní výstava

V úterý 28. 11. 2017 uspořádali žáci a učitelé ZŠ a MŠ Žďárná výstavu s vánoční tematikou. K vidění byly různé adventní dekorace, věnečky, svícny z různých materiálů, stromečky, ozdoby a obrázky. Výběr byl opravdu bohatý. Na vytvoření všech těchto dekorací se podíleli nejen žáci všech ročníků a paní učitelky ve volném čase, ale také spousta rodičů. Velmi jim touto cestou děkujeme za podporu a pomoc. Zájem o tuto výstavu byl ovšem ze strany veřejnosti nízký a také výnos z prodeje sotva pokryl náklady vynaložené na výrobu dekorací. Proto jsme se rozhodli, že příští rok již takovou výstavu pořádat nebudeme a zvolíme jinou formu jak přivítat advent.ML foto