Absolventské práce 9. třída

Ve středu 20. 6. 2018 proběhla obhajoba absolventských prací žáků deváté třídy. Žáci si vybrali téma a vedoucího práce a měli za úkol zpracovat práci v rozsahu minimálně 10 stran, která musí splňovat parametry formální i stylistické. Součástí obhajoby vypracované práce byla i prezentace a konfrontace s oponentem práce. Žáci se zadaných úkolů zhostili se ctí. Mezi naprosto nejlepší patřila děvčata Katka Kovářová, Silva Sychrová, Lída Marková a Anetka Dvořáková, která neztratila ani jeden bod z celkového hodnocení. fotoEK