2. a 3. místo – VV soutěž Zpomal,prosím!

Žákyně naší školy Tereza Hebelková získala 2. místo v krajském kole výtvarné soutěže Zpomal, prosím! a  její spolužačka Nela Zemánková obsadila se svým obrázkem 3. místo. Obě dvě děvčata se svými pracemi postupují do celostátního kola. Za krásné umístění oběma gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. EK