1. třída na olympiádě ve Velkých Opatovicích

Ve středu 30. května se žáci 1. třídy zúčastnili olympiády ve Velkých Opatovicích. Celková atmosféra celé olympiády byla velice příjemná. Závodili jsme ve čtyřech disciplínách, (běh na 400m, běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem), zvlášť chlapci a děvčata. Celkově jsme se umístili na 10 místě z 23. Škol. Viktorka Procházková nám vybojovala 3. místo ve výtvarné soutěži. Mezi naše nejlepší sportovce patřil Vít Dokoupil, který se umístil na 5. místě v hodu kriketovým míčkem. Viktorka Procházková dosáhla výborných výsledků v disciplínách – skok do dálky, běh na 400m. Všechny žáky velice chválím za vzorné sportovní chování. Akce se velmi vydařila. Na závěr jsme si společně prošli pohádkový les, kde jsme plnili různé úkoly. PO foto