Týdenní projekt – Vesnice

V týdnu od 17. do 21. října žáci sedmého ročníku v rámci hodin dějepisu, zeměpisu a českého jazyka zpracovávali projekt o vesnici, ve které bydlí. Cílem projektu bylo poznat historii a současnost vesnice. Hodiny dějepisu žáci věnovali zachycení historie obce, přinesli historické fotografie a zpracovávali pověst o obci. Pověst dokončovali i v hodinách českého jazyka a také se blíže seznámili s nářečím, které je pro jejich obce typické. Občanskou vybavenost v obcích hodnotili v hodinách zeměpisu, zamysleli se i nad tím, co by chtěli v obcích změnit nebo zlepšit a vyzdvihli některá zajímavá místa. Veškeré získané informace zpracovali do nástěnných map. Celý týden završila návštěva výstavy Proměna vesnice ve fotografii, která se nachází ve sklepení boskovického muzea. Zde si žáci prohlédli historické fotografie z jejich i okolních vesnic. Nejlépe byla ostatními žáky ohodnocena práce dětí z Ludíkova. Ludíkovští se svého úkolu zhostili na výbornou i přesto, že jich bylo ve skupině nejméně. Foto Týdenní projekt- Vesnice