Olympiáda 1. tříd ve Velkých Opatovicích

Ve středu 24.5.2017 se žáci 1.třídy zúčastnili olympiády 1. tříd ve Velkých Opatovicích. Všichni jsme si zazávodili, prošli jsme se pohádkovým lesem a hlavně jsme si odvezli 5 medailí a 2 poháry. Všichni závodníci naší výpravy měli výborné výsledky. Nejlepší reprezentanti naší školy byli: Adéla Martínková a David Pavlů, kteří se umístili na nejvyšších příčkách vítězného žebříčku. David Pavlů získal dvě 3. místa a to ve skoku z místa a v běhu na 400 m, v atletickém čtyřboji se umístil na 2. místě. Adéla Martínková získal zlatou medaili v hodu kriketovým míčkem, v atletickém čtyřboji získala 3. místo. Celkové pořadí naší školy bylo 3. místo z 27 škol. Třešničkou na dortu bylo ocenění poroty za výtvarnou soutěž naší kolektivní práce. Všechny děti musím moc pochválit za vzornou reprezentaci naší školy. foto Polívková

Recitační soutěž 1. a 2. tř.

V pátek 31. března učitelky 1. a 2. třídy uspořádaly pro své žáky recitační soutěž. Všechny děti si připravily básničkou, kterou zarecitovaly před svými spolužáky. Každý ze soutěžících dostal sladkou odměnu. Tři nejlepší soutěžící z každé třídy byli ohodnoceni diplomem a malým dárkem. Foto Polívková

Beseda se studentkami VOŠ Boskovice

pondělí 27. 3. 2017 v rámci předmětu ČJS jsme uspořádali besedu se studentkami VOŠ zdravotnické Boskovice. Studentky prvňáčkům připravily úkoly v jednotlivých skupinkách, kde si žáci mohli vyzkoušet různé úkoly – beseda byla zaměřena na lidské tělo, a to zejména na smysly a vnitřní orgány. Žáci na jednotlivých stanovištích plnili úkoly.

Na prvním stanovišti si pro prvňáčky děvčata připravila obrázky s vnitřními orgány a žáci měli za úkol je správně přiřadit na model lidského těla. Činnost žáků byla doplněna i výkladem. Například,  kde se daný orgán v lidském těle nachází a k čemu nám slouží.

Druhé stanoviště bylo zaměřeno na smyslové orgány – zrak a sluch. Děti si mohly vyzkoušet poznávání předmětů se zavázanýma očima, seznámily se s problematikou slepoty, jak správně se chovat k nevidomým lidem apod.

Na třetím stanovišti si děvčata připravila pro prvňáčky malou ochutnávku. Děti měly za úkol hádat, co právě ochutnaly – vyzkoušely si chutě jak sladké, slané, tak i hořké či kyselé. Pak se děti vzájemně poslouchaly fonendoskopem – zkoušely nejen jak jim buší srdíčko, ale i jak to funguje v jejich bříšku, když se třeba napijí čaje.

Prvňáčkům se beseda moc líbila, pilně a svědomitě pracovali ve skupinkách. Studentky si pro ně připravily malou sladkou odměnu a každý dostal diplom.

Chtěla bych děvčatům velmi poděkovat za jejich vzornou přípravu a kladný přístup k dětem. Poděkování také patří p. uč. Vlastě Sekaninové, která nám besedu zprostředkovala. Děkujeme. FotoPolívková