Festival vědy, Brno

Škola sotva začala a osmá třída hned vyrazila za poznáním. V pátek 8. 9. osmá třída, Mgr. Hlubinková a Mgr. Maršálková jely do Brna na Festival vědy pořádaný brněnskou hvězdárnou. Festival probíhal na Brněnském výstavišti v pavilonu A1, kde byla spousta stánků s prezentacemi různých vědeckých organizací, jako Akademie věd ČR, Masarykova univerzita, ale svůj stánek tam mělo i Vida centrum, ZOO Brno, Archeologický ústav ČR aj.

Všechny se nám vůbec nepovedlo obejít, ale zkusili jsme vytočit někoho přes pevnou telefonní linku, smontovali jsme přístroj na měření znečištění vzduchu, poskládali zuby do čelisti, některým hořela dlaň, někdo držel hada a někdo plnil úkoly. Odvahu měly hlavně holky, moc je chválím.
Doufám, že se nám povede jet i příští rok a objevíme další zajímavosti z vědy. Foto.

Akademie Věd podruhé – tentokrát s dusíkem

Akademii věd Brno – Ústav přístrojové techniky jsme navštívili ještě jednou, tentokrát jela osmá třída a vědci si pro nás připravili pokusy s kapalným dusíkem.

V úvodu jsme se podívali, kde se můžeme se zkapalněnými plyny v současné době potkat, k čemu se využívají a jak se zkapalňují.  Potom nám pracovníci Akademie ukázali několik pokusů, kde se změnou teploty měnily vlastnosti různých látek, např. olova, plastu a supravodičů. Žáci měli také možnost dotknout se tekutého dusíku, který je v kapalném stavu velmi studený. Dusík, stejně jako helium, kyslík, vodík, jsou součástí vzduchu, který dýcháme a v kapalném stavu je v běžných podmínkách nepotkáme, ale možná je žáci potkají jednou, až budou pracovat v potravinářském průmyslu, zdravotnictví, strojním průmyslu nebo v Akademii věd.

Po návštěvě AV Brno jsme vyrazili na procházku centrem Brna.

Děkujeme vědcům a žákům za příjemně strávený a poučný pátek.

 

Mikroskopování v Brně, 6.tř

Dne 23.3. 2023 jsme s šestou třídou vyrazili na akci „Staň se na 60 minut vědcem“ pořádanou Akademií věd Brno – Ústav přístrojové techniky.

Workshop probíhal v laboratořích elektronové mikroskopie. Na úvod nám pracovníci ústavu pustili video, kde se pokusili ukázat a vysvětlit, jak maličké části umí elektronový mikroskop ukázat a jak funguje. Potom si nás rozdělili do 4 skupin a šli jsme přímo k mikroskopům. Elektronový mikroskop není nic tak malého jako mikroskop, který známe ze školy. Je to věc velká jako šatní skříň (aspoň na kabáty) a detail pozorovaného předmětu je zobrazený na dvou monitorech. V mikroskopu jsme viděli oko mouchy, umělé diamanty, vlas, kousek listu, bavlnu a kousek gramodesky. Žáci si také mohli sednout k monitorům a zkoušet zaostřit a přiblížit pozorované objekty.

V každé se čtyř skupin byl žák vědec zvědavec, který se nebál a ptal se a ptal, což vědcům s akademie udělalo radost. Tím bych chtěla všechny žáky pochválit za vzorné chování a potřebnou zvědavost. foto

Přednáška – Afganistán

Předvánoční týden jsme žákům zpříjemnili přednáškou praporčíka Pavla Vystrčila. Tentokrát žákům udělal přednášku ze svých vojenských misí v Afganistánu. Prezentace proběhla v úterý 20. 12. 2022 a účastnili se jí žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku. Prap. Vystrčil přivezl žákům na ukázku různé oblečení, helmu, noční vidění a žáci si mohli vše vyzkoušet, což se ukázala být dobrá výplň přestávek. Žáci se dověděli o životě obyčejných lidí, ale i vojáků, kteří na misi vyrazili, vše bylo doplněno fotografiemi.

Prap. Vystrčilovi děkujeme.

Pythagoriáda 2022

Matematika plná čísel a výzev je pro někoho těžší a pro někoho lehčí. Matematické soutěže jsou založené na řešení složitějších slovních příkladů, kde je potřeba znalost základních pravidel a kus odvahy. Školního kola Pythagoriády se účastnili žáci 6., 7. a 8. třídy.  Úspěšní řešitelé byli Tomáš Kočvara a Michal Písařík, kteří se 22.11. účastnili i okresního kola, které bylo o další kousek těžší. I v okrese se kluci umístili výborně, ale na postup to nestačilo. Tímto všem žákům a hlavně Tomovi a Michalovi děkuji za odvahu. Ivana Maršálková

Sbírka oblečení pro Diakonii Broumov

Když se člověk rozhodne, že by rád nějak někomu pomohl, dá se najít spousta způsobů, jak se zapojit. Osmá třída se rozhodla uspořádat sbírku oblečení pro Diakonii Broumov. Společně jsme se domluvili, kdy sbírka proběhne a jak budou žáci informovat o sbírce v ostatních třídách. Ve skupinkách si nachystali plakátky a šli sbírku prezentovat do všech tříd.
Sběr oblečení proběhl 1. – 8. 11., všem žákům a rodičům, kteří se na sbírce podíleli, děkuji. Z Diakonie si pro vše přijedou 21. nebo 22. 11. a to bude poslední kousek projektu osmé třídy, kdy pomůžou vše naložit. Ještě jednou děkujeme.

Přednáška o Kubě

Dne 8. 11. 2022 proběhla v naší škole přednáška na téma Kuba. Povykládat o svém pobytu na Kubě nám přišel prap. Pavel Vystrčil. Kuba je součástí učiva v sedmém ročníku v zeměpise, přesto se přednášky účastnily i třídy 6., 8. a 9. Prap. Vystrčil nám neřekl jen geografická fakta, ale představil Kubu a život na ní, který je ovlivněn komunistickým režimem, který na Kubě vládne. Celá přednáška byla doprovázena prezentací a fotografiemi.

Panu prap. Vystrčilovi děkujeme a těšíme se na další přednášku, která proběhne během prosince na téma Afganistán – opět součást učiva zeměpisu sedmého ročníku.