1. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Vlasta Kovaříková

Konzultační hodiny

Pondělí 11:00–11:45

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Člověk a jeho svět Český jazyk Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Důležité: Vážení rodiče, zjistila jsem, že některé děti neumí číst slabiky. Protože začínáme číst už slova, je zapotřebí u některých zintenzivnit domácí přípravu. Zadané úkoly musí děti číst několikrát, až budou čtení slabik – slov ovládat. Každý den by měly číst alespoň 15 minut ( s přestávkou). Doba čtení se samozřejmě odvíjí od schopností dítěte. Pokud se čtení nebudete s dětmi dostatečně věnovat, budou mít s narůstajícími nároky velké problémy a čtení jim bude dělat potíže. Důležitost domácí přípravy jsme společně probírali na třídních schůzkách. Děti dostanou záložku, kterou budou používat při ukazování slabik nebo slov, mohou také používat prst při obloučkování slabik a slov. Děkuji. K

Hrátky s angličtinou – od října se děti začínájí učit anglický jazyk, cílem kroužku je osvojit si základní fráze a slovní zásobu hravou formou. Slovíčka, která mají vlepená v sešitě slouží jako informace pro rodiče. Pokud chtějí rodiče angličtinu doma procvičovat, je dobré volit formu krátkého rozhovoru nebo ukázat obrázek. Není vhodné používat překladovou metodu z češtiny do angličtiny. Foto zde. KT

Seznam školních pomůcek pro 1. – 9. třídu na školní rok 2019/2020

Naše nelehké začátky foto

Naše třída