1. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Vlasta Kovaříková

Konzultační hodiny

Pondělí 11:00–11:45

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Člověk a jeho svět Český jazyk Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Prosím o podpis pololetních prázdnin v notýsku, můžete podepsat už i jarní. Děkuji.Kov.

Ve čtvrtek 30.1. a 6.2. odpadá kroužek AJ.Kov.

21.1.Vážení rodiče, ve slabikáři nyní čteme složitější texty (slova a věty s dvojhláskami au, ou, slabikami dy, ty, ny, di, ti ni). Protože jsou tyto texty dost náročné, je třeba stránky číst několikrát, také se k nim vracet. Některým dětem dělá čtení problémy, ve škole sice vše několikrát čteme, ale je třeba si to doma vícekrát zopakovat. Jen tak se naučí správně číst.Ve velké fólii mají doplňovací texty, kde si mohou čtení také procvičovat. V některých se objeví písmenko, které ještě neznáme, ale s Vaší pomocí to všichni určitě tvládnou. Děkuji. Kov.

27.11. Doporučuji, aby si děti doma skládaly ze zásobníku s písmeny slova z písmen nebo slabik, i jednoduché věty. Pomáhá to rozvoji čtení i psaní(naučí se, na kterém místě je písmeno, písmena nezaměňují, nepřehazují, nevynechávají, větu začínáme velkým písmenem, končí . ? !) Skládání zařazuji většinou každý den, některým dětem to dělá problémy.

Ve Slabikáři čteme slabiky, slova i jednoduché věty, stále platí, že je třeba číst každý den, některé děti stránku i několikrát. Známku ze čtení mají ve Slabikáři a také zapsanou v notýsku. Ke konci měsíce také do notýsku dám razítko o prospěchu a chování Vašeho dítěte.Kov.

Hrátky s angličtinou – od října se děti začínájí učit anglický jazyk, cílem kroužku je osvojit si základní fráze a slovní zásobu hravou formou. Slovíčka, která mají vlepená v sešitě slouží jako informace pro rodiče. Pokud chtějí rodiče angličtinu doma procvičovat, je dobré volit formu krátkého rozhovoru nebo ukázat obrázek. Není vhodné používat překladovou metodu z češtiny do angličtiny. Foto zde. KT

Seznam školních pomůcek pro 1. – 9. třídu na školní rok 2019/2020

Vánoční nadílka foto

Krmení zvířátek foto

Divadlo Princové jsou na draka foto

Čertovsko andělské učení foto

Naše nelehké začátky foto

Naše třída