1. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Renata Polívková

Konzultační hodiny

Pondělí 11:30–12:15

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Člověk a jeho svět Český jazyk Hudební výchova
Čtvrtek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Pracovní činnosti

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Karneval

Šmoulíkov

Preventivní program – Veselé zoubky

Fotogalerie – 100. výročí vzniku ČSR

Ovoce a zelenina – Člověk a jeho svět

Na začátku měsíce října jsme si v ČJS povídali o práci na poli a na zahradě. Zahráli jsme si různé hry k tomuto tématu. Čekala nás společná ochutnávka ovoce a zeleniny. Naučili jsme se jednotlivé druhy ovoce a zeleniny poznávat.

Zavítali jsme společně s prvňáčky na zahradu p. Paděry. Pan Paděra nás ochotně provedl zahradou. Ukázal nám, jak se pracuje na zahradě, poznávali jsme různé druhy zeleniny. Vysvětlil nám, jak se jednotlivé druhy sklízejí. Za vzornou spolupráci na nás čekalo malé občerstvení a sladká odměna. Jako dárek dostaly děti jablečný mošt. Chtěla bych p. Paděrovi moc poděkovat za spolupráci. Děkujeme. fotogalerie

 

Stromy kolem nás – Člověk a jeho svět

Konec měsíce října byl pro naši třídu opět symbolem přírody. Tentokrát jsme se věnovali tématu – stromy. Naučili jsme se jednotlivé stromy rozeznávat, určovat plody stromů, poznávat různé typy listů atd. Pracovní činnosti pro nás byly ve znamení výrobků z přírodnin, třídu teď zdobí vyrobené sovy, pavouci a podobně.

Pan Gryc, tatínek jedné naší žákyně, přišel za námi do školy a společně jsme si popovídali o stromech, o dřevě a přírodě vůbec. Donesl nám spoustu zajímavých ukázek – druhy dřeva, kořenů, semena nebo plody. Dokonce nám daroval strom, který půjdeme s dětmi společně zasadit do lesa. Velice děkujeme p. Grycovi  za přednášku a dárečky, které děti obdržely. Fotogalerie

Ochutnávka ovoce a zeleniny

Vyrábíme sovu

Podzimní tvoření

Počítáme s oříšky

Podzimní vycházka

Seznam školních potřeb pro 1. třídu školní rok 2018/2019