2. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Veronika Bílková

Konzultační hodiny

Pondělí 12:00–13:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk Výtvarná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Středa Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Pracovní činnosti
Čtvrtek Český jazyk Matematika Anglický jazyk Český jazyk Hudební výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Aktuální informace

Anglický jazyk – informace pro rodiče

V tomto školním roce začíná ve druhé třídě výuka angličtiny. Žáci se postupně naučí základní pozdravy a fráze a osvojí si slovní zásobu celé řady témat. Žáci tento rok nebudou vůbec číst ani psát anglicky, proto je k tomu nenuťte. Cílem je pochytit správnou výslovnost a podpořit zájem učit se cizí jazyk. Pokud si s žáky lepíme slovníček do sešitu, je to pro rodiče, aby měli představu o náplni. Pokud to bude možné, vyvarujte se zkoušení Vašich dětí formou překladu – jak se řekne pes, atd. Spíš ukažte na obrázek psa, barvy nebo se dítěte anglicky zeptejte a vyčkejte, zda Vám odpoví. Sledujte stránky třídy, kde budeme zveřejňovat právě osvojované písničky.

Happy house  – Hello song zde

Týdenní plán 12.11. – 16.11.
ČJ M PČ                                     Další Pevnost Boyard
Uč. str. 30/ cv. 2

List 27/ cv. 1,2,3

Uč. str.  21/

 cv. 3., 5, 6, 7

Na středu  14. 11. Si žáci přinesou 2 – 3 víčka od zavařovacích sklenic. Někteří žáci nedonesli ručníky!

 

V pátek 16. 11. si žáci přinesou v baťůžku pouze pouzdro a svačinu – celoškolní akce

Projektový den: Slavíme výročí naší republiky foto