4. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Radka Přibylová

Konzultační hodiny

Pondělí 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Člověk a jeho svět
Úterý Český jazyk Anglický jazyk Matematika Člověk a jeho svět Pracovní činnosti
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Čtvrtek Český jazyk Hudební výchova Matematika Anglický jazyk Člověk a jeho svět
Pátek Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova Český jazyk

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Návštěva dopravního hřiště v Blansku – 8.10.2020

Ve čtvrtek 8.10.2020 se žáci 4. třídy vydali na teoretickou a praktickou výchovu dopravní výchovy do Blanska. Odjížděli plni očekávání a napětí z neznámého.

Po příjezdu se žáci přesunuli do budovy místní školy, kde absolvovali dvě hodiny teoretické výuky a poté s velkým očekáváním už mohli konečně na dopravní hřiště, kam se všichni těšili. Počasí nám přálo, tak mohly děti nasadit helmy, závodní čísla a vybrat vhodné kolo. Nejprve si ale celé hřiště prošly pěšky a seznámily se s dopravními značkami a problematickými místy. Někteří přistupovali ke kolům velmi opatrně a přiznali, že na kole dlouho neseděli. Jiní měli potíže uvědomit si, že jezdí na zmenšeném modelu silnic a těžko krotili svoji lásku k cyklistice. Nejprve si vyzkoušeli jezdit podle dopravních značek a později už podle semaforů. Největší oblibu si získal železniční přejezd s imaginárním vlakem.

Počáteční rozpaky brzo vystřídala sebevědomá jízda a při kontrole paní instruktorky si uvědomovali, kde dělají chybu a co mají vylepšit do jarní návštěvy, kdy budou skládat zkoušky, aby získali průkaz cyklisty. Už při odchodu z hřiště se všichni těšili na jarní návštěvu.

Svatý Václav – 4.třída

Dne 29.9.2020 si žáci 4. ročníku připomněli během vyučování, kdo to byl svatý Václav, a proč 28.9. slavíme státní svátek. Zahájili jsme povídání videem s názvem Udatné dějiny národa českého – svatý Václav a povídali si o tom, co si pamatujeme z loňského roku. Děti pak doplňovaly správné i/y v textu o svatém Václavovi a odpovídaly na otázky z historických souvislostí.

Ve dvojicích pak vytvořili projekt, ve kterém shrnuli vše, co se o svatém Václavovi dozvěděli. Projektový den jsme zakončili výrobou svatováclavské  koruny, kterou nechal vyrobit Karel IV. na počest svatého Václava.

 

Webové stránky pro domácí procvičování:

www.onlinecviceni.cz

www.skolakov.eu

http://www.rysava.websnadno.cz/

Pracovní činnosti v prosinci a lednu
V prosinci jsme s žáky vyráběli lžičky z hmoty Fimo, které pak žáci věnovali svým nejbližším. Celý leden žáci vytvářeli modely ze stavebnice Merkur. Fotky zde. Ve druhém pololetí budeme potřebovat do hodin výtvarné výchovy a pracovních činností barevné fixy. Pokud žáci již nemají ve škole, prosím o dodání do boxu s výtvarnými potřebami. Děkuji KT

LADOVÁNKY

Dne 30.1.2020 si třetí třída zpříjemnila povídáním o národním umělci Josefu Ladovi. Děti nejprve zhlédly životopisné video, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života tohoto autora, pak následoval kvíz ze znalostí, které se dozvěděly z poslechu. Dalším úkolem bylo napodobit grafické umění Josefa Lady a zkusit načrtnout logo časopisu Mateřídouška, jehož je Lada autorem.

        Žáci také pátrali v domácích knihovnách a přinesli do školy díla Josefa Lady, která doma objevili. Ostatním dětem pak knihu popsali a ukázali oblíbené obrázky. Celé povídání jsme ukončili četbou knihy O kocouru Mikešovi, kterou jsme doplnili o poutavé ilustrace zobrazující Mikešovu cestu světem. Za odměnu jsme pak společně zhlédly zfilmovanou podobu Mikešových příběhů.

    Dětem se LADOVÁNKY líbily a samy uvažovaly nad tím, o kom bychom si mohli povídat příště.

Exkurze Blansko

Dne 29.1.2020 se žáci vypravili na exkurzi do Blanska. Po příjezdu do města zamířili k místnímu muzeu, které sídlí v budově zámku. Zde už na děti čekaly usměvavé průvodkyně, které si děti rozdělily do dvou skupin a vydaly se na prohlídku aktuální výstavy – Vlaky, vláčky, koleje: Historie železnice na Blanensku od modelů po skutečnost. Děti se poutavým povídáním seznámily s historickými mašinkami až po dnešní modely, prohlídly si uniformy drážních zaměstnanců, důležité pomůcky pro jejich práci a mnoho historických fotografií. Mohly sledovat modely mašinek, jak projíždí vymodelovanou krajinou. Vyzkoušely si projít tunelem, tak jako jím projíždí mašinky a zhlédly film, kde jely mašinky přímo proti nim. Celou dobu nadšeně poslouchaly výklad, a tak mohly bez problémů odpovídat na všetečné otázky paní průvodkyně.

             Po prohlídce se pak vyměnily s druhou skupinou a měly možnost projít si zámecké pokoje s poutavou prezentací na téma Život na zámku. Čekala je zkrácená verze prohlídky, kdy se děti seznámily s historií života na zdejším zámku, prohlédly si vybavení jednotlivých pokojů a vyslechly strašidelný příběh o místním strašidle.

             Povedený den jsme pak zakončili v místní restauraci, kde na děti čekal výborný oběd. Během něj si děti připomněly, jaká pravidla platí pro chování v restauraci. Pak už jsme vyrazili zpět, cestu autobusem si děti krátily povídáním o povedeném dni.

 

 

Divadelní představení ZLATOVLÁSKA

         Dne 20.11.2019 se žáci 2. a 3. třídy vydali na výlet do našeho krajského města, kde navštívili divadlo Radost. Všichni se na vystoupení těšili, nejenom proto, že se blíží Vánoce a pohádky k nim patří, ale také proto, že pohádky mají všichni rádi.

        Všechny děti očekávaly klasickou pohádku Zlatovláska, kterou znají z vyprávění nebo televize. Jaké bylo jejich překvapení, když měly možnost zhlédnout vystoupení, které bylo velmi originální a neotřelé. V pohádce se sice objevily všechny typické znaky – začarovaný had, zlý král, Jiřík, mluvící zvířátka i Zlatovláska, ale celý děj byl předveden zábavnou formou plnou písniček, tanců a říkanek. Děti celou dobu bez dechu sledovaly a cesta domů byla v duchu dojmů z vystoupení.

         Už teď se všichni těší na Vánoce a především na čas pohádek.

 

 

 

Hallowenská škola v 2.a 3.třídě

Dne 31.10. si žáci 2. a 3. třídy připomněli anglosaský svátek Halloween. V rámci českého jazyka a matematiky vypracovávaly děti úkoly s tématikou Halloweenu, svátek jsme si představili a vysvětlili rozdíl s naším svátkem DUŠIČKY.

V rámci hodiny anglického jazyka se pak věnovali žáci slovní zásobě, typickým zvykům a prakticky si zkoušeli koledovat. Děti se naučily říkanky a vyrobily monstra, která tento svátek symbolizují. Žáci měli také možnost vyřezat si vlastní dýni, které byly použity k výzdobě školy. Celý den pak zakončili žáci rejem masek v tělocvičně, kde plnili úkoly, za které byli na závěr odměněni.

Dětem se den velmi líbil a už teď se těší, že si ho zase někdy zopakují.

 

 

BESEDA – NAŠE OBEC

Dne 8.10.2019 se žáci 3. ročníku vypravili na návštěvu místního obecního úřadu, aby se seznámili s prostředím obecního úřadu a popovídali si s panem starostou Janem Hanákem.

          Beseda tak navázala na zářijové téma NAŠE OBEC v hodinách předmětu Člověk a jeho svět. Pan starosta děti uvítal a usadil do obřadní síně, která také slouží jako zasedací místnost pro zastupitelstvo. S dětmi si velmi poutavě vyprávěl o historii obce, symbolech obce, činnosti obce a povinnostech pana starosty. Děti si mohly prohlédnout vlajku obce i řetěz pana starosty, který používá při slavnostních obřadech, kdy zastupuje stát. Na závěr dostaly děti dárkem pohlednici Žďárné, na které pak společně hledali významná místa obce.

            Žáci zahrnuli pana starostu mnoha dotazy a vyzkoušeli si tak, jak funguje zasedání zastupitelstva. Beseda se dětem velmi líbila a na závěr požádaly pana starostu o památeční fotografii.

 

PROJEKT – SVATÝ VÁCLAV

Dne 30.9.2019 se žáci třetího ročníku v dvouhodinovém bloku seznámili s osobností svatého Václava, aby si vysvětlili původ státního svátku, který slavíme na svátek Václava 28. září. Společně jsme se nejprve vrátili do historie četbou o Václavovi a jeho životě. Poté jsme shlédli video ukázku z cyklu Udatné dějiny národa českého, která děti velmi zaujala, a z které si také zapamatovaly mnoho informací o dalších osobnostech – jeho bratrovi Boleslavovi, matce Drahomíře a babičce Ludmile. Pak jsme nově získané poznatky přenesli na papír, děti si vymalovaly portrét Václava a doplnily ilustraci o pranostiky pojící se se svátkem Václava. Poté, co děti během svojí prezentace objasnily význam jednotlivých pranostik, jsme toto téma uzavřeli četbou komiksového ztvárnění Václavova života.


Projektový den: Slavíme výročí naší republiky foto

Tvoříme z přírodnin skřítka podzimníčka foto