6. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Jana Veselá

Konzultační hodiny

Čtvrtek 11:00–11:45

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 7.–8.13:30–15:00
Pondělí Dějepis Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Tělesná výchova
Anglický jazyk Matematika
Úterý Výchova ke zdraví Matematika Přírodopis Pracovní činnosti Český jazyk Fyzika
Středa Anglický jazyk Český jazyk Zeměpis Dějepis Matematika Hudební výchova
Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova
Čtvrtek Přírodopis Anglický jazyk Český jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Tělesná výchova
Německý jazyk Anglický jazyk
Pátek Matematika Český jazyk Zeměpis Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Výchova k občanství

Úlohy finanční gramotnost – rozpočet

Hra měsíční rozpočet

Anglický jazyk

WORDWALL – online cvičení

Anglický jazyk – online cvičení

Easter – Velikonoce

Základní slovíčka 

Slovíčka 

Kvíz 

Hra práskni krtka 

 

Jídlo, ovoce a zelenina

Fruit  – přiřaď obrázek ke slovu https://wordwall.net/play/13308/492/858

Práskni krtka ovoce https://wordwall.net/play/16168/223/796

Vegetables – přiřaď https://wordwall.net/play/15945/591/620

Food – třídění do skupin https://wordwall.net/play/2884/128/224

Práskni krtka – slovíčka jídlo https://wordwall.net/play/12450/581/405

 

 

VESMÍR

 

https://english-with-fun.com/movie/watch/coco_2017

 

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!