3. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Vlasta Kovaříková

Konzultační hodiny

Pondělí 8:15–9:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Pracovní činnosti
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Aktuální informace

Ve středu 24.4. ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Olomouci budou děti absolvovat „pozorování mikroskopem“. Vybíráme 20,-Kč. Děti si vezmou učení podle rozvrhu. Kov.

V pátek 29.3. zahajujeme plavecký výcvik. Děti si vezmou psací potřeby (první hodinu se budeme učit), pak se nasvačí a v 9,00 hodin budeme odjíždět. Do tašky (nejlépe igelitové) si vezmou plavky, ručník, mýdlo, hřeben, mohou mít i gumové pantofle, 10,-Kč na skříňku. Vrátíme se na oběd. Pokud bude dítě nachlazené, přinese omluvenku a bude samostatně pracovat v některé třídě. Kov.

Znovu připomínám, že děti by měly mít v pouzdře 2pera, alespoň 2 tužky, pravítko a kružítko! Děkuji. Kov.

Některým dětem docházejí sešity (hlavně v M), prosím rodiče, aby jim dali do desek náhradní.

1.10. Prosím rodiče, aby s dětmi opakovali násobky 2-9. Jejich znalost je velice důležitá pro ovládání násobilky. Děkuji.Kov.

Kloboukový den foto

Jak funguje lidské tělo foto

Vánoční nadílka foto

Trénujeme na besídku foto

Učíme se čertovsky foto

Tradiční uspávání broučků foto

Navštívil nás pračlověk v hodině Čjs foto

Pevnost Boyard

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!