3. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Vlasta Kovaříková

Konzultační hodiny

Pondělí 8:15–9:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Pracovní činnosti
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Aktuální informace

Od pátku 29. března začneme jezdit s dětmi na plavecký výcvik do lázní do Boskovic. Děti budou absolvovat 10 lekcí. Po dětech pošlu tiskopis, který je třeba vyplnit a vrátit (pozor, pokud má dítě bradavice, nesmí se plavání účastnit), podrobnější informace podám později. Kov.

Znovu připomínám, že děti by měly mít v pouzdře 2pera, alespoň 2 tužky, pravítko a kružítko! Děkuji. Kov.

V ČJS jsme začali probírat nové učivo o člověku. Děti se mohou od února nechat vyvolat, známky budou už počítány do 2. pololetí.Kov.

Některým dětem docházejí sešity (hlavně v M), prosím rodiče, aby jim dali do desek náhradní.

1.10. Prosím rodiče, aby s dětmi opakovali násobky 2-9. Jejich znalost je velice důležitá pro ovládání násobilky. Děkuji.Kov.

Kloboukový den foto

Jak funguje lidské tělo foto

Vánoční nadílka foto

Trénujeme na besídku foto

Učíme se čertovsky foto

Tradiční uspávání broučků foto

Navštívil nás pračlověk v hodině Čjs foto

Pevnost Boyard

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!