6. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Jana Veselá

Konzultační hodiny

Čtvrtek 11:00–11:45

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 7.–8.13:30–15:00
Pondělí Dějepis Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Tělesná výchova
Anglický jazyk Matematika
Úterý Výchova ke zdraví Matematika Přírodopis Pracovní činnosti Český jazyk Fyzika
Středa Anglický jazyk Český jazyk Zeměpis Dějepis Matematika Hudební výchova
Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova
Čtvrtek Přírodopis Anglický jazyk Český jazyk Německý jazyk Výchova k občanství Tělesná výchova
Německý jazyk Anglický jazyk
Pátek Matematika Český jazyk Zeměpis Výtvarná výchova Výtvarná výchova

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

VESMÍR

 

https://english-with-fun.com/movie/watch/coco_2017

 

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!