3. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Vlasta Kovaříková

Konzultační hodiny

Pondělí 8:15–9:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk Výtvarná výchova
Středa Český jazyk Matematika Český jazyk Anglický jazyk Pracovní činnosti
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Český jazyk Tělesná výchova
Pátek Český jazyk Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Aktuální informace

Návštěva zdravotní školy v Boskovicích foto

Čarodějnické učení foto

Kloboukový den foto

Jak funguje lidské tělo foto

Vánoční nadílka foto

Trénujeme na besídku foto

Učíme se čertovsky foto

Tradiční uspávání broučků foto

Navštívil nás pračlověk v hodině Čjs foto

Pevnost Boyard

Zase spolu!

Naše hesla:

Heslo 1.: Jeden za všechny, všichni za jednoho
Pravidlo 1.

Heslo 2.: Ať je teplo nebo zima, spolu je nám vždycky príma!