5. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Šárka Grmelová

Konzultační hodiny

Úterý 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Anglický jazyk Pracovní činnosti
Úterý Český jazyk Matematika Tělesná výchova Anglický jazyk Český jazyk Informatika
Středa Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Čtvrtek Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Matematika Český jazyk
Pátek Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Anglický jazyk Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Naše odměna za sběr papíru foto

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Aktuální informace

Angličtina – učíme se názvy oblečení a vazbu Já mám na sobě (I am wearing…) – aby nás práce víc bavila, proběhla anglická  módní přehlídka – foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

Projekt – Česká republika