7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Úterý 8:20–9:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 7.–8.13:30–15:00
Pondělí Anglický jazyk Zeměpis Dějepis Český jazyk Matematika Tělesná výchova
Český jazyk Anglický jazyk
Úterý Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Fyzika Hudební výchova
Německý jazyk Anglický jazyk
Středa Zeměpis Přírodopis Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Výchova k občanství
Český jazyk Matematika Tělesná výchova
Čtvrtek Německý jazyk Matematika Dějepis Fyzika Český jazyk Tělesná výchova
Anglický jazyk
Pátek Přírodopis Matematika Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Německý jazyk

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE – v současné době se žáci seznamují s aplikací Microsoft Teams. Postupně díky této aplikaci budou vyučující informovat nepřítomné žáky o aktuálně probíráném učivu a v tomto programu budou zadávány domácí úkoly . V případě problémů s připojením, vyplněním domácích úkolů apod mě neváhejte kontaktovat. Trnečková

Amerika

  1. Amerika 1
  2. Amerika 2
  3. Amerika 3
  4. Amerika 4
  5. Amerika 5
  6. Amerika 6
  7. Amerika 7
  8. Amerika 8
  9. Amerika 9
  10. Světadíly

Studijní materiály

Naše odměna za sběr papíru foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

 

Projekt – Česká republika