6. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Úterý 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Přírodopis Anglický jazyk I Dějepis Německý jazyk I Český jazyk a literatura Tělesná výchova
dívky
Německý jazyk II Anglický jazyk II
Úterý Matematika Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví
Středa Matematika Anglický jazyk I Přírodopis Německý jazyk I Český jazyk a literatura Tělesná výchova
dívky
Německý jazyk II Anglický jazyk II
Čtvrtek Matematika Dějepis Český jazyk a literatura Fyzika Zeměpis Výchova k občanství Tělesná výchova
chlapci
Pátek Anglický jazyk I Český jazyk a literatura I Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Český jazyk a literatura II Anglický jazyk II

Rozvrh ke stažení

INFORMACE PRO RODIČE – v současné době se žáci seznamují s aplikací Microsoft Teams. Postupně díky této aplikaci budou vyučující informovat nepřítomné žáky o aktuálně probíráném učivu a v tomto programu budou zadávány domácí úkoly . V případě problémů s připojením, vyplněním domácích úkolů apod mě neváhejte kontaktovat. Trnečková

Studijní materiály

Naše odměna za sběr papíru foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

Projekt – Česká republika