7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Úterý 8:20–9:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 7.–8.13:30–15:00
Pondělí Anglický jazyk Zeměpis Dějepis Český jazyk Matematika Tělesná výchova
Český jazyk Anglický jazyk
Úterý Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Fyzika Hudební výchova
Německý jazyk Anglický jazyk
Středa Zeměpis Přírodopis Matematika Český jazyk Pracovní činnosti Výchova k občanství
Český jazyk Matematika Tělesná výchova
Čtvrtek Německý jazyk Matematika Dějepis Fyzika Český jazyk Tělesná výchova
Anglický jazyk
Pátek Přírodopis Matematika Anglický jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova
Německý jazyk

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Anglický jazyk – online opakování na závěrečnou písemnou práci

Slovíčka vesmír  https://wordwall.net/play/29664/844/802

https://wordwall.net/cs/resource/1580264

https://wordwall.net/cs/resource/1580264

Transport https://wordwall.net/cs/resource/11245179

Útvary v krajině https://wordwall.net/cs/resource/27192298

Will * going to https://wordwall.net/cs/resource/675014

Family members https://wordwall.net/cs/resource/28024419

Názvy států https://wordwall.net/cs/resource/8776415

https://wordwall.net/cs/resource/3206816

 

 

 1. Norsko
 2. Island
 3. Ukrajina
 4. Irsko
 5. Španělsko
 6. Řecko
 7. Švédko
 8. Slovinsko

 

Evropa – členitost

 1. Nížiny, pohoří
 2. Ostrovy a souostroví
 3. Ostrovy, poloostrovy
 4. Ostrovy
 5. Hranice Evropy
 6. Vlajky Evropa
 7. Hlavní města
 8. Pojmy
 9. Pohoří
 10. Poloha, povrch

Evropa – státy

 1. Evropa slepá mapa
 2. Slepá mapa
 3. Slepá mapa
 4. Souhrn cvičení – vlajky, hlavní města…

 

Anglický jazyk – online cvičení

Countries – názvy států

Mapa Evropy 

Spoj s překladem

Státy a národnosti

Názvy a kontinenty

Easter – Velikonoce

Základní slovíčka 

Slovíčka 

Kvíz 

Hra práskni krtka 

 

 

Asie

 1. Asie 1
 2. Asie 2
 3. Asie 3
 4. Asie 4
 5. Asie 5
 6. Asie 6
 7. Asie 7
 8. Asie 8
 9. Asie 9
 10. Asie 10

Amerika

 1. Amerika 1
 2. Amerika 2
 3. Amerika 3
 4. Amerika 4
 5. Amerika 5
 6. Amerika 6
 7. Amerika 7
 8. Amerika 8
 9. Amerika 9
 10. Světadíly

Studijní materiály

Naše odměna za sběr papíru foto

Chutné pracovní činnosti foto

Naše práce ve výtvarné výchově foto

 

Projekt – Česká republika