7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Rouchalová

Konzultační hodiny

Úterý 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–14:50
Pondělí Německý jazyk Přírodopis Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova
dívky
Úterý Anglický jazyk Matematika Fyzika Dějepis Zeměpis Pracovní činnosti
Středa Německý jazyk Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova dívky
Čtvrtek Anglický jazyk Zeměpis Dějepis Český jazyk a literatura Matematika Fyzika Tělesná výchova
chlapci
Pátek Přírodopis Hudební výchova Český jazyk a literatura Matematika Výchova k občanství

Rozvrh ke stažení

Projekt – Vesmír foto