7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Rouchalová

Konzultační hodiny

Úterý 10:15–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–14:50
Pondělí Německý jazyk Přírodopis Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Tělesná výchova
dívky
Úterý Anglický jazyk Matematika Fyzika Dějepis Zeměpis Pracovní činnosti
Středa Německý jazyk Český jazyk a literatura Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova dívky
Čtvrtek Anglický jazyk Zeměpis Dějepis Český jazyk a literatura Matematika Fyzika Tělesná výchova
chlapci
Pátek Přírodopis Hudební výchova Český jazyk a literatura Matematika Výchova k občanství

Rozvrh ke stažení

Wordwall na procvičování

https://wordwall.net/cs/resource/9320683 

Odkazy na procvičování slepá mapa Evropy

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

https://www.geograf.in/cs/test.php?g_idt=60af339eb6272

https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007

https://www.idnes.cz/cestovani/staty-evropy.Sb1005

Evropa – slepá mapa (online cvičení)

https://www.toporopa.eu/cz/ 

 

Projekt – Vesmír foto