8. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Popelová

Konzultační hodiny

Úterý 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 7.–8.13:30–15:00
Pondělí Německý jazyk Dějepis Český jazyk Matematika Informatika Fyzika
Tělesná výchova
Úterý Český jazyk Zeměpis Hudební výchova Matematika Anglický jazyk Chemie Tělesná výchova
Středa Pracovní činnosti Matematika Anglický jazyk Výchova k občanství Přírodopis Český jazyk
Čtvrtek Matematika Český jazyk Německý jazyk Chemie Zeměpis Fyzika
Pátek Výchova ke zdraví Anglický jazyk Dějepis Matematika Německý jazyk Výtvarná výchova

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

Zeměpis

POKYNY K PROJEKTU – MŮJ KRAJ

Města ČR

Wordwall

Kraje

Města krajská

Města – nová

 

Anglický jazyk

Londýn – kvíz zde

práce s mapou Londýna a památkami zde

Názvy států – kvíz zde

mapa Evropy – přiřaď státy zde

Online kvízy

Členy kolo

Places in the town

Odkaz pro žáky práskni krtka – názvy, kde je potřeba the

https://wordwall.net/play/1329/777/1471

Dělení do skupin the / bez členu

https://wordwall.net/play/13214/997/523

 

 

Prezentace

INFORMATIKA

 

https://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec56d12311e8b5b20cc47ab5f122/

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4241

https://wordwall.net/cs-cz/community/slep%C3%A1-mapa-%C4%8Desk%C3%A9-republiky

https://geography.okhelp.cz/czech/hory-graficky.php

HARDWARE a SOFTWARE

 

Wordwall na procvičování

https://wordwall.net/cs/resource/9320683 

Odkazy na procvičování slepá mapa Evropy

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

https://www.geograf.in/cs/test.php?g_idt=60af339eb6272

https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007

https://www.idnes.cz/cestovani/staty-evropy.Sb1005

Evropa – slepá mapa (online cvičení)

https://www.toporopa.eu/cz/ 

 

Projekt – Vesmír foto