6. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Anna Rouchalová

Konzultační hodiny

Pondělí 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–14:50
Pondělí Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova
chlapci
Úterý Dějepis Anglický jazyk Český jazyk Matematika Přírodopis Tělesná výchova
dívky
Středa Zeměpis Český jazyk Německý jazyk Výchova ke zdraví Matematika Pracovní činnosti
Čtvrtek Český jazyk Matematika Výchova k občanství Přírodopis Fyzika Tělesná výchova
dívky
Pátek Zeměpis Anglický jazyk Český jazyk Hudební výchova Dějepis

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Aktuální informace

Projekt – Vesmír foto