8. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Zuzana Ježková

Konzultační hodiny

Čtvrtek 10:15–11:00

 Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Anglický jazyk Dějepis Německý jazyk Matematika Zeměpis Přírodopis Tělesná výchova
chlapci
Úterý Chemie Anglický jazyk Český jazyk a literatura Matematika Fyzika Výtvarná výchova Tělesná výchova
dívky
Středa Český jazyk a literatura Pracovní činnosti Německý jazyk Matematika Výchova k občanství Zeměpis
Čtvrtek Český jazyk a literatura Matematika Německý jazyk Chemie Anglický jazyk Informatika
Pátek Matematika Fyzika Výchova ke zdraví Český jazyk a literatura Dějepis Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Angličtina – opakování učiva odkazy

Odkaz pro žáky práskni krtka – názvy, kde je potřeba the

https://wordwall.net/play/1329/777/1471

dělení do skupin the / bez členu

https://wordwall.net/play/13214/997/523

 

Výchova k občanství – odkazy

Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) zde

Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) zde

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

http://www.zaskolou.cz/app/mSlepeMapy/zkouset.asp?polozkaID=339&urovenSluzeb=1&sekceID=NaN&strankaID=1&ukazkoveCviceni=ano

http://ankety.aktualne.cz/s3/b0d221880f67

https://www.idnes.cz/cestovani/archiv/kvizy-slepe-mapy.K996021

http://www.ceska-mapa.eu/

https://www.idnes.cz/zpravy/reky-ceske-republiky.Sb1002