6. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Zuzana Ježková

Konzultační hodiny

Středa 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Hudební výchova Německý jazyk Zeměpis Pracovní činnosti Tělesná výchova
chlapci
Úterý Matematika Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova Dějepis Anglický jazyk Tělesná výchova
dívky
Středa Přírodopis Německý jazyk Matematika Fyzika Český jazyk
Čtvrtek Matematika Výchova k občanství Dějepis Zeměpis Český jazyk
Pátek Přírodopis Matematika Anglický jazyk Český jazyk Výchova ke zdraví

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Anglický jazyk

Slovní zásoba: Fruit

Gramatika: přehled sloves, přítomný čas prostý, sloveso to be (být), sloveso like (mít rád)