9. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Zuzana Ježková

Konzultační hodiny

Pondělí 10:15–11:00

 Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:30–15:00
Pondělí Matematika Český jazyk Německý jazyk Dějepis Anglický jazyk Přírodopis
Tělesná výchova
Úterý Anglický jazyk Matematika Výchova k občanství Fyzika Německý jazyk Český jazyk Tělesná výchova
Středa Matematika Přírodopis Chemie Hudební výchova Český jazyk Zeměpis
Čtvrtek Český jazyk Výtvarná výchova Anglický jazyk Matematika Fyzika Konverzace v anglickém jazyce
Pátek Matematika Německý jazyk Český jazyk Chemie Dějepis Výchova k občanství

Rozvrh ke stažení

Aktuální informace

NÁBOŽENSTVÍ – testík

NÁBOŽENSTVÍ 

Angličtina – opakování učiva odkazy

Odkaz pro žáky práskni krtka – názvy, kde je potřeba the

wordwall.net/play/1329/777/1471

dělení do skupin the / bez členu

wordwall.net/play/13214/997/523

 

Výchova k občanství – odkazy

Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) zde

Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) zde

www.umimefakta.cz/slepe-mapy

www.zaskolou.cz/app/mSlepeMapy/zkouset.asp?polozkaID=339&urovenSluzeb=1&sekceID=NaN&strankaID=1&ukazkoveCviceni=ano

ankety.aktualne.cz/s3/b0d221880f67

www.idnes.cz/cestovani/archiv/kvizy-slepe-mapy.K996021

www.ceska-mapa.eu/

www.idnes.cz/zpravy/reky-ceske-republiky.Sb1002