7. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Jana Veselá

Konzultační hodiny

Úterý 9:30–11:00

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Zeměpis Matematika Fyzika Německý jazyk Anglický jazyk Český jazyk Tělesná výchova
chlapci
Úterý Český jazyk Matematika Výtvarná výchova Výtvarná výchova Anglický jazyk Dějepis Tělesná výchova
dívky
Středa Český jazyk Zeměpis Přírodopis Matematika Pracovní činnosti
Čtvrtek Fyzika Matematika Německý jazyk Hudební výchova Výchova k občanství
Pátek Anglický jazyk Český jazyk Dějepis Matematika Přírodopis

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Referát o knize – literární výchova

Anglický jazyk – přehled sloves, přehled přítomný čas prostý

Časování sloves – sloveso to be (být), sloveso like (mít rád)

Anglické hry – moje město

DEUTSCH – KROUŽEK DIE FAMILIE

Aktuální informace

Twiggy

Twiggy je naše třídní želva. Z Oder od chovatele ji přivezla i s teráriem Agátka Dudková s rodiči. Twiggy patří k želvám zelenavým, v dospělosti bude měřit kolem 20 cm.