8. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Jana Veselá

Konzultační hodiny

Úterý 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Matematika Český jazyk Německý jazyk Chemie Informatika Výchova k občanství Tělesná výchova
chlapci
Úterý Dějepis Výchova ke zdraví Anglický jazyk Zeměpis Matematika Pracovní činnosti Tělesná výchova
dívky
Středa Český jazyk Německý jazyk Matematika Anglický jazyk Chemie Fyzika
Čtvrtek Matematika Dějepis Zeměpis Výtvarná výchova Přírodopis Český jazyk
Pátek Anglický jazyk Hudební výchova Německý jazyk Český jazyk Cvičení z matematiky Fyzika

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Referát o knize – literární výchova

Anglický jazyk – přehled sloves, přehled přítomný čas prostý

Časování sloves – sloveso to be (být), sloveso like (mít rád)

Anglické hry – moje město

DEUTSCH – KROUŽEK DIE FAMILIE

Aktuální informace

Twiggy

Twiggy je naše třídní želva. Z Oder od chovatele ji přivezla i s teráriem Agátka Dudková s rodiči. Twiggy patří k želvám zelenavým, v dospělosti bude měřit kolem 20 cm.