8. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Čtvrtek 11:00–11:50

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Anglický jazyk Dějepis Německý jazyk Zeměpis Matematika Fyzika Tělesná výchova
chlapci
Úterý Výchova k občanství Chemie Český jazyk Matematika Informatika Hudební výchova Tělesná výchova
dívky
Středa Dějepis Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Přírodopis Cvičení z matematiky
Čtvrtek Český jazyk Německý jazyk Výtvarná výchova Matematika Zeměpis Anglický jazyk
Pátek Chemie Fyzika Matematika Výchova ke zdraví Český jazyk Pracovní činnosti

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019

Témata dějepisné olympiády

Aktuální informace