9. třída

Třídní učitel(ka)

Mgr. Kateřina Trnečková

Konzultační hodiny

Pátek 9:20–10:05

Rozvrh hodin

HodinaDen 1.7:30–8:15 2.8:20–9:05 3.9:20–10:05 4.10:15–11:00 5.11:05–11:50 6.12:00–12:45 8.–9.13:20–15:00
Pondělí Německý jazyk Chemie Matematika Český jazyk Anglický jazyk Výchova k občanství Tělesná výchova
chlapci
Úterý Matematika Dějepis Zeměpis Přírodopis Český jazyk Fyzika Tělesná výchova
dívky
Středa Německý jazyk Anglický jazyk Český jazyk Chemie Matematika Výchova k občanství
Čtvrtek Dějepis Matematika Anglický jazyk Výtvarná výchova Český jazyk Fyzika
Pátek Německý jazyk Matematika Konverzace v anglickém jazyce Přírodopis Český jazyk Hudební výchova

Rozvrh ke stažení

Studijní materiály

sídla

Informace k přijímacím zkouškám 

Seznam školních potřeb pro 2.–9. třídu školní rok 2018/2019
Témata dějepisné olympiády

Pokyny k absolvenské práci

Témata absolventských prací ve školním roce 2019-2020

Aktuální informace