Sběr tříděného papíru

V říjnu školního roku 2019/2020 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Starý papír jsme třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročnější než obvykle, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 6 093 kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

  1. st:                                                                  2. st:
  1. místo – 5. třída                                                  1. místo – 7. třída
  2. místo – 2. třída                                                  2. místo – 6. třída
  3. místo – 3. třída                                                  3. místo – 8. třída
  4. místo – 1. třída                                                  4. místo – 9. třída
  5. místo – 4. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.ML