Vítáme vás v novém školním roce 2018–2019

Indiánský dětský den

Naši deváťáci si letos tradičně připravili pro ostatní spolužáky dětský den. Tentokrát děti procházely stanoviště, na kterých je čekali indiáni se svými zapeklitými úkoly. Musely například trefit bizona, zachránit svázaného bělocha, poznat rostliny nebo si vyzkoušely střelbu z luku a luštění tajného písma. Jejich cesta končila u Velenova na Vyhlídce, kde si za odměnu opekly špekáčky. Deváťákům tímto děkuji za vzornou přípravu. RO foto

Výsledky sběru papíru

V květnu školního roku 2018/2019 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Starý papír jsme třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 6 459kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

  1. st:                                                                         2. st:
  1. místo – 4. třída                                                1. místo – 9. třída
  2. místo – 3. třída                                                 2. místo – 7. třída
  3. místo – 1. třída                                                  3. místo – 6. třída
  4. místo – 5. třída                                                  4. místo – 8. třída
  5. místo – 2. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.LM foto zde

 

Olympiáda prvních tříd ve Velkých Opatovicích

Ve středu 22. května se žáci 1. třídy zúčastnili olympiády ve Velkých Opatovicích. Celková atmosféra celé olympiády byla velice příjemná. Závodili jsme ve čtyřech disciplínách, (běh na 400m, běh na 50 m, skok do dálky z místa, hod kriketovým míčkem), zvlášť chlapci a děvčata. Celkově jsme se umístili na 9. místě z 23 škol. Petr Klement nám vybojoval 3. místo ve skoku do dálky. Mezi naše další nejlepší sportovce patřil Michal Paděra, který se umístil na 6. místě v malém maratonu na 400 metrů.

Za velmi nepříznivého počasí jsme všichni statečně nastoupili na start a zdolávali všechny závodní disciplíny bez problémů. Všechny žáky velice chválím za vzorné sportovní chování. Akce se velmi vydařila.

 Na závěr jsme si společně prošli pohádkový les, kde jsme plnili různé úkoly.

Jaderný soud v 9. třídě

Ve středu 22. 5. 2019 si žáci 9. ročníku již tradičně připravili hodinu fyziky s názvem „Jaderný soud”. Deváťáci se rozdělili do dvou skupin a vžili se do rolí žalobců a zastánců využití jaderných elektráren pro výrobu elektrické energie. Do poroty zasedli mladší spolužáci a také vybraní pedagogové. Diváky tvořili žáci 8. třídy. Obě skupiny žáků se snažily přesvědčit porotu a získat ji na svou stranu. V této netradiční hodině nejde o to, kdo zvítězí, ale jak žáci zvládli zadané téma, jak uměli pracovat s informacemi a jak je prezentovali před porotou a diváky. Žáci tento úkol zvládli velmi dobře, přišli s několika novými nápady a jejich vystupování bylo kultivované. LM foto

Legiovlak

V pátek 24. května jsme se s osmou a devátou třídu vypravili do Letovic, kde měl jednu ze svých zastávek Legiovlak. Po shlédnutí krátkého dokumentu, který objasňoval vznik, působení a boje československých legií především v Rusku jsme za doprovodu vtipného průvodce prošli celým legiovlakem. Dověděli jsme se jednak základní informace o tom, jakým způsobem legionáři v Rusku žili a bojovali, ale i zajímavosti z jejich každodenního života. Návštěva Legiovlaku navázala na právě probrané učivo o 1. světové válce a doplnila nám znalosti o části dějin, která ani v dnešní době není příliš známá. Foto zde. JV