Vítáme vás v novém školním roce 2018–2019

Od Dášeňky ke zkáze světa: Divadélko Hradec Králové

Pro žáky si letos herci Divadélka z Hradce Králové připravili přestavení o životě a díle Karla Čapka. Soubor několika ukázek je seznámil s nejslavnějším prvorepublikovým autorem. Děti zhlédli ukázky z Loupežníka, Básníka, Bílé nemoci a Adama stvořitele. Představení bylo poučené a velice zábavné. RO

Divadélko Hradec Králové – Z devatera pohádek

V pátek 30. 11. navštívili žáci prvního stupně divadelní představení v sokolovně ve Žďárné. Přijeli za námi členové divadélka z Hradce Králové. Děti se seznámily s osobností Karla Čapka a s jeho pohádkovou knihou Devatero pohádek. Poté si vylosovaly, kterou pohádku mají herci zahrát. Los padl na pohádku sedmou – Tulácká a druhou – Loupežnická. Dětem se obě pohádky líbily, prožívaly příběh tuláka Františka Krále i dobrodružství loupežníka Lotranda. Herci předvedli vynikající herecké výkony, děti se dobře bavily a odcházely spokojené. Kov.

Soutěž – duševní zdraví

Žáci osmého ročníku se zapojili do literární soutěže na téma Sdílej svůj pohled na duševní zdraví. Do soutěže bylo vybráno a odesláno pět nejzdařilejších prací. Děkuji žákům za účast a zpracování tématu. ZJ

Dějepisná olympiáda

V pátek proběhlo ve škole školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jej 14 žáků z 8. a 9. třídy. Nejlépe si se zadanými úkoly poradila Tereza Zedníková z 9. třídy, na druhém místě se umístila Natálie Jelínková z 9. třídy a třetí příčku obsadila Eliška Hanáková z 8. třídy. Vítězkám blahopřeji a děkuji za přípravu. JV