Vítáme vás v novém školním roce 2018–2019

Návštěva dopravního hříště

Dne 31. 10. 2018 žáci 4. ročníku navštívili dětské dopravní hřiště v Blansku, kde si v učebně dopravní výchovy nejprve teoreticky zopakovali dopravní značky a situace. V druhé části výuky si vše prakticky procvičili na dopravním hřišti při jízdě na jízdním kole. foto Gr

Sběr papíru

V říjnu školního roku 2018/2019 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Tentokrát jsme starý papír třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročnější než obvykle, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 8 670 kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

  1. st:                                                                           2. st:
  1. místo – 4. třída                                                1. místo – 9. třída
  2. místo – 1. třída                                                  2. místo – 6. třída
  3. místo – 5. třída                                                  3. místo – 7. třída
  4. místo – 2. třída                                                  4. místo – 8. třída
  5. místo – 3. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.foto

Okresní finále ve stolním tenisu

V úterý 23. října proběhlo v naší škole už tradičně okresní finále ve stolním tenisu. Letos se jej zúčastnilo neuvěřitelných 30 týmů. Znamenalo to především velkou práci pro naše rozhodčí, žáky 9. třídy, kteří se ale k tomuto úkolu postavili velmi zodpovědně a počítali body téměř bez přestávky 7 hodin. Patří jim za to velké poděkování.

Naši školu v kategorii mladších žákyň reprezentovaly sestry Eliška a Anička Hanákovy. Podaly výborný výkon a získaly krásné 2. místo, když se jejich jedinými přemožitelkami staly žákyně ze ZŠ Černá Hora. Na třetím místě skončily dívky ze ZŠ TGM Blansko.

Další zastoupení jsme měli v kategorii starších žáků. Naše družstvo (Jan Polívka, Josef Kočvara, Jakub Sedlák) v nejvíce obsazené kategorii nepostoupilo ze základní skupiny, ale všichni podali maximální výkon a zaslouží si uznání. Vítězem se nakonec stali studenti z Gymnázia Rájec.

Další boje probíhaly bez účasti našich žáků. Kategorii mladších žáků nakonec ovládl tým ze ZŠ Knínice a kategorii starších dívek dvojice žákyň ze ZŠ Sloup.

Všem zúčastněným děkuji za nasazení a našim finalistkám gratulujeme! Foto zde. JV

Schůzka se zástupci středních škol

Ve středu 17. 10. proběhlo ve škole setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol z našeho okresu. Na rodiče a jejich děti čekala prezentace celkem 10 středních škol, všichni se dozvěděli nové informace a doufáme, že jim schůzka alespoň trochu pomůže ulehčit rozhodování o budoucím studiu. Tímto také děkujeme zástupcům škol, které se zúčastnily. RO foto

 

Podzimní exkurze Velehrad

Babí léto nám letos obzvlášť přálo a my jsme se se žáky 2. stupně vydali na historicko – přírodovědnou exkurzi do Velehradu. Nejprve nás přivítala Živá voda v Modré. V rámci expozice nás čekalo seznámení s životem ve vodě i okolo vody, viděli jsme typické moravské biotopy, pratury a především nás zaujal podvodní tunel, ve kterém byly k vidění mnohé sladkovodní ryby. Zajímavé byly obrovské vyzy, jeseteři i kapři. Z Modré vedly naše kroky k významnému poutnímu místu, k barokní bazilice ve Velehradu. Návštěvu baziliky zpestřil zákusek v blízké cukrárně a nabiti energií jsme pokračovali k Archeoskanzenu Modrá.  Archeoskanzen je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen si žáci podrobně prohlédli a během exkurze vyplňovali pracovní listy. Celý den nám krásně svítilo sluníčko a všichni si podzimní den ve Velehradu užili. RO foto