Vítáme vás v novém školním roce 2018–2019

T-mobile olympijský běh

Ve středu 19. června jsme se už potřetí zúčastnili oslav Olympijského dne a zaběhli jsme si olympijský běh. Nejrychlejší mezi děvčaty z 1. a 2. třídy byla Apolenka Aujeská, následovaná Adélkou Sehnalovou a Danielkou Žáčkovou. U chlapců doběhl první Filip Sekanina, druhý Míša Paděra a třetí Jáchym Bláha. Nejpočetnější kategorii dívek ze 3. a 4. třídy vyhrála opět Míša Roudná, za ní doběhla Silva Dudková a třetí Nela Trnečková. U kluků vítězství obhájil David Pavlů před Tomášem Zemánkem a Petrem Koudelkou. Kategorii nejstarších chlapců a dívek poněkud zmenšil právě probíhající výlet na raftech, na který odjeli i někteří favorité z minulých let, proto oba závody doprovázelo velké očekávání. Mezi dívkami byla nejrychlejší Kačka Pavlů ze 6. třídy, která předběhla druhou Agátu Dudkovou ze 7. třídy. Na třetím místě se umístila jedna z nejmladších závodnic kategorie, Šárka Foltýnová z 5. třídy. Mezi hochy si pro vítěztví zaslouženě doběhl Kamil Paděra z 9. třídy, který nás celou školní docházku reprezentoval na různých běžeckých soutěžích a tímto vítězstvím symbolicky ukončil svoji školní sportovní kariéru. Druhé místo získal Jakub Kočvara z 5. třídy a třetí Tomáš Jelínek ze 6. třídy. Velký potlesk však nepatří jen vítězům, ale všem, kdo se závodu v nejpříjemně horkém počasí zúčastnili a doběhli až do cíle. Od sponzorů získali drobné dárky a pamětní listy.

Žáci druhého stupně pak pokračovali v projektovém dnu o olympionismu. Vypracovávali prezentace o olympijských sportech a sportovcích a na závěr soutěžili v olympijském kvízu. V něm si nejlépe vedlo družstvo složené ze samých dívek z 6. – 8. třídy. Foto zde. JV

Obhajoba absolventských prací

V pátek 14. června obhajovali žáci 9. ročníku svoje absolventské práce. Většina prací byla na velmi dobré úrovni a žáci předvedli kvalitní výkony. RO foto

Výlet mateřské školy do Moravského krasu

Dne 6.6 2019 děti společně se svými rodiči podnikli výlet do regionu Moravského krasu. Navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně, poté nahlédli do propasti Macocha, zdolali velký a malý můstek. Lanovkou a vláčkem se dopravili do místa Skalní mlýn, kde navštívili Moravský dům a zhlédli v 3D kině pohádky vztahující se k této oblasti (Macocha, Čertova skála, Holštějn,…).

Počasí bylo ideální a děti s rodiči i učitelkami byli velmi spokojeni. Foto zde

Výlet 4. , 5. třída – Vida Brno

V pondělí 10. 6. 2019 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili výletu do VIDY v Brně. Na 170 exponátech si žáci mohli vyzkoušet, jak funguje svět kolem nás. Expozice je rozdělena do pěti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum. Součástí byla i Science show v Divadle vědy, které je součástí VIDY, s názvem Zvuky kolem nás. Žáci byli spokojeni a celý program se jim líbil. foto Ku