Vítáme vás v novém školním roce 2019–2020

(Ne)zapomenuté pomníky 1. světové války

Žáci naší školy (dnes již absolventský ročník 2016) byl zapojen do projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země.  Přispívali svými fotografiemi a příběhy padlých hrdinů 1. světové války na interaktivní mapu. Na této mapě, spuštěné dne 11. listopadu 2014 je k dnešnímu dni zveřejněno již 917 pomníků. Blíží se celosvětově uznávaný Den válečných veteránů (11. listopadu 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří), připomínaný od roku od roku 2001 i v České republice.

Při této příležitosti bude projekt (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země vyhodnocen. Tímto ještě jednou děkuji žákům za jejich zapojení do projektu. EK

Interaktivní mapa a výsledky naší práce k vidění zde:

http://1914-1918.npmk.cz/node/78

 

Sběr tříděného papíru

V říjnu školního roku 2019/2020 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Starý papír jsme třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročnější než obvykle, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 6 093 kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

  1. st:                                                                  2. st:
  1. místo – 5. třída                                                  1. místo – 7. třída
  2. místo – 2. třída                                                  2. místo – 6. třída
  3. místo – 3. třída                                                  3. místo – 8. třída
  4. místo – 1. třída                                                  4. místo – 9. třída
  5. místo – 4. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.ML

Historická exkurze- ghetto

Dne 23. 10.2019 se žáci z 8. a 9. ročníku vydali na terénní výuku do Židovského města v Boskovicích. Čekala je práce ve skupinách i samostatné hledání odpovědí na otázky. Navštívili židovské ghetto, synagogu, rituální lázně i Židovský obecní dům, kde je čekala ochutnávka různých židovských pokrmů a pamlsků, seznámili se s hebrejskou abecedou a tradicemi spojenými s judaismem. Závěr terénní výuky směřoval na židovský hřbitov, kde vyslechli informace o smrti a pohřebních rituálech judaismu. Žákům patří poděkování za slušné chování i nadšení při práci. EK foto

Divadlo Boskovice 1. třída + MŠ

Žáci I. třídy a děti MŠ navštívili divadelní představení. Cesta do Boskovic luxusním autobusem se nám moc líbila. Zde nás čekalo divadelní představení „Zvěřinec“ Pavla Nováka. Program plný písniček nás zavedl do zoo a cirkusu. Pavlu Novákovi se podařilo roztleskat a roztančit plný sál dětí. Na závěr představení věnoval dětem fotografie.  foto Ke

Přírodovědný klokan

I letos na podzim jsme se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. S otázkami z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu si nejlépe poradil Šimon Zedník, následovaný Honzou Polívkou a Honzou Jablunkou. Vítězům gratulujeme! JV