Mateřská škola

Třídní učitel(ka)

Mgr. Barbora Musilová Bc. Jana Burgetová

Konzultační hodiny

Středa 12:15–13:00 sudý týden
Středa 12:30–13:15 lichý týden

Aktuální informace

 

PROVOZ MŠ V ROCE 2019 BUDE ZAHÁJEN 3. LEDNA!

 

 

———————————————————————————————————————————-

 

Aktuální fotogalerii najdete zde:

Vánoce v MŠ foto

Vánoční besídka foto

Čerstovsko-andělský den a Mikulášská nadílka foto

Děti v brněnském divadle Radost foto

Čím budu, až vyrostu foto

Týden draků foto

Výlet do Ludíkova foto

Podzim v mateřské škole

 

————————————————————————————————————————————

 

Vážení rodiče,

každý pátek budeme mít v mateřské škole HRAČKOVÝ DEN, tudíž si děti v tento den mohou přinést jakoukoliv oblíbenou hračku.

 

———————————————————————————————————————————–

 Informace pro rodiče dětí, které docházejí do MŠ

Dle zákona 561/2004 Sb. a zákona 178/2016 Sb. s účinností k 1. 1. 2017 je od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto povinné předškolní vzdělávání je bezplatné a má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin. Rodiče dítěte nejsou osvobozeni od povinnosti platit úhradu za stravu. Právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu tím není dotčeno. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělání a omlouvání jejich nepřítomnosti stanoví školní řád MŠ.