Mateřská škola

Třídní učitel(ka)

Mgr. Barbora Musilová
Vendula Fabiánková, DiS.

Konzultační hodiny

Čtvrtek 12:00–12:45 sudý týden
Čtvrtek 12:30–13:15 lichý týden

Aktuální informace

 

Oznámení rodičům MŠ

 

POZOR ZMĚNA ČÍSLA  TELEFONU 721 759 364

 


 

 Oznámení rodičům covid

 


 

Aktuální fotogalerii školního roku 2020/2021 najdete zde:

Bramborový den foto

Září foto

Říjen foto

Halloweenský týden foto

Listopad foto

Krmení zvířátek foto

Mikulášský den foto

Prosinec foto

Leden foto

Ledové království foto

Únor foto

Čarodějnická cesta foto

Čarodějnický den foto

Duben foto

Květen foto


 

Vážení rodiče,

každý pátek budeme mít v mateřské škole HRAČKOVÝ DEN, tudíž si děti v tento den mohou přinést jakoukoliv oblíbenou hračku.

 


 

 Informace pro rodiče dětí, které docházejí do MŠ

Dle zákona 561/2004 Sb. a zákona 178/2016 Sb. s účinností k 1. 1. 2017 je od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto povinné předškolní vzdělávání je bezplatné a má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin. Rodiče dítěte nejsou osvobozeni od povinnosti platit úhradu za stravu. Právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu tím není dotčeno. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělání a omlouvání jejich nepřítomnosti stanoví školní řád MŠ.