Mateřská škola

Třídní učitel(ka)

Mgr. Barbora Musilová
Vendula Fabiánková

Konzultační hodiny

Čtvrtek 12:00–12:45 sudý týden
Čtvrtek 12:30–13:15 lichý týden

Aktuální informace

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům dětí, navštěvující mateřskou školu, že ve středu 28. srpna 2019 v 15,00 hodin se uskuteční v budově mateřské školy schůzka s rodiči. Účast všech rodičů je nutná!!!

 


 

V pátek 31. 5. 2019 nám počasí přálo a mohli jsme tak s dětmi uspořádat již déle plánovanou pěší túru do Valchova – k tématu „Vím kde bydlím a kam můžu dojet“. Cílem a odměnou za úspěšně zvládnutou cestu, byla zmrzlina, kterou si děti zvládly pod dohledem    p. učitelek zakoupit samy. Poté jsme ve Valchově navštívili hřiště mateřské školy a v rámci upevňování sociálních vztahů s vrstevníky této školky, jsme si tak zpříjemnili čekání na autobus. Samotné děti si tak vyzkoušely a užily odlišné herní prvky, se kterými se běžně na svém školním hřišti nesetkávají. Foto zde

 


 

Dne 30. 4. 2019 se i u nás v mateřské škole slétli čarodějnice a čarodějové. Děti úspěšně plnily úkoly a za odměnu získaly čarodějnický průkaz a sladkou žížalku. Na náš čarodějnický den se můžete podívat zde

 


 

Aktuální fotogalerii najdete zde:

Návštěva 1. třídy – Foto zde

Velikonoční keramická dílna  – Foto zde

Maškarní karneval foto

Šmoulíkov foto

Bobování foto

Vánoce v MŠ foto

Vánoční besídka foto

Čertovsko-andělský den a Mikulášská nadílka foto

Děti v brněnském divadle Radost foto

Čím budu, až vyrostu foto

Týden draků foto

Výlet do Ludíkova foto

Podzim v mateřské škole

 


 

Vážení rodiče,

každý pátek budeme mít v mateřské škole HRAČKOVÝ DEN, tudíž si děti v tento den mohou přinést jakoukoliv oblíbenou hračku.

 


 

 Informace pro rodiče dětí, které docházejí do MŠ

Dle zákona 561/2004 Sb. a zákona 178/2016 Sb. s účinností k 1. 1. 2017 je od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky, předškolní vzdělávání povinné. Toto povinné předškolní vzdělávání je bezplatné a má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin. Rodiče dítěte nejsou osvobozeni od povinnosti platit úhradu za stravu. Právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu tím není dotčeno. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělání a omlouvání jejich nepřítomnosti stanoví školní řád MŠ.