Dokumenty

Metodika k otvírání MŠ

Metodika k otvírání ZŠ

Čestné_prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Žďárná pro školní rok 2020/2021

Informace o zpracování osobních údajů

Směrnice GDPR

Rozpočet školy z ÚSC pro rok 2018

Snimek-skola 2017-2018

Způsob úhrady, odhlašování a ceny stravného

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy z ÚSC pro 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy z ÚSC pro 2019

Návrh rozpočtu školy z ÚSC pro rok 2018 

Školní vzdělávací program – Škola s dveřmi dokořán

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Barevné korálky

Školní vzdělávací program mateřské školy Žďárná – Je nám dobře na světě

Výroční zpráva 2018 – 2019

Školní řád mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do MŠ

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Dodatek č.2 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice k vyřizování stížností

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do ŠD

Vnitřní směrnice ke stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Školní řád základní školy

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu

Dodatek č. 3 ke školnímu řádu

Dodatek č. 4 ke školnímu řádu

Dodatek č. 5 ke školnímu řádu

Dodatek č. 6 ke školnímu řádu