Dokumenty

Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Žďárná pro školní rok 2019/2020

Informace o zpracování osobních údajů

Směrnice GDPR

Rozpočet školy z ÚSC pro rok 2018

Snimek-skola 2017-2018

Způsob úhrady, odhlašování a ceny stravného

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy z ÚSC pro 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy z ÚSC pro 2019

Návrh rozpočtu školy z ÚSC pro rok 2018 

Školní vzdělávací program – Škola s dveřmi dokořán

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Barevné korálky

Školní vzdělávací program mateřské školy Žďárná – Je nám dobře na světě

Výroční zpráva 2018 – 2019

Školní řád mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do MŠ

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Dodatek č.2 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice k vyřizování stížností

Vnitřní směrnice ke stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Školní řád základní školy

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu

Dodatek č. 3 ke školnímu řádu

Dodatek č. 4 ke školnímu řádu

Dodatek č. 5 ke školnímu řádu