Dokumenty

Rozpočet střednědobý 2023

Čestné_prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Žďárná pro školní rok 2020/2021

Informace o zpracování osobních údajů

Směrnice GDPR

Snímek školy 2017–2018

Způsob úhrady, odhlašování a ceny stravného

Školní vzdělávací program – Škola s dveřmi dokořán

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Barevné korálky

Školní vzdělávací program mateřské školy Žďárná – Je nám dobře na světě

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Žďárná 2019-2020

Školní řád mateřské školy Žďárná

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Dodatek č.2 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice o stanovení úplaty MŠ

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do MŠ 2021/2022

Vnitřní směrnice k vyřizování stížností

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do ŠD

Vnitřní směrnice ke stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Školní řád základní školy

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu

Dodatek č. 3 ke školnímu řádu

Dodatek č. 4 ke školnímu řádu

Dodatek č. 5 ke školnímu řádu

Dodatek č. 6 ke školnímu řádu

Rozpočet školy na rok 2021

Návrh střednědobého rozpočtu pro rok 2022

Návrh střednědobého rozpočtu pro rok 2023