Dokumenty

Čestné_prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Přihláška ke stravování na školní rok 2022-2023

Informace o zpracování osobních údajů

Směrnice GDPR

Snímek školy 2017–2018

Způsob úhrady, odhlašování a ceny stravného

Školní vzdělávací program – Škola s dveřmi dokořán

Školní vzdělávací program pro školní družinu – Barevné korálky

Školní vzdělávací program mateřské školy Žďárná – Je nám dobře na světě

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Žďárná 2020-2021

Školní řád Základní školy Žďárná

Školní řád Mateřské školy Žďárná

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Dodatek č.2 ke školnímu řádu Mateřské školy Žďárná

Vnitřní směrnice o stanovení úplaty MŠ

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vnitřní směrnice k vyřizování stížností

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do ŠD

Vnitřní směrnice ke stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní směrnice pro přijímání dětí do 1. třídy ZŠ

Rozpočet školy na rok 2021

Návrh střednědobého rozpočtu pro rok 2022

Návrh střednědobého rozpočtu pro rok 2023