Naše čítanky

V rámci literární výchovy žáci 2. stupně měli za úkol vytvořit svoji vlastní čítanku. Práce se zhostili velice dobře, popustili uzdu svojí fantazii, zapojili kreativitu, a mnozí tak mohli projevit i svoje skryté silné stránky. Moc všem děkuji za perfektně odvedenou práci – možná nejen žákům, ale i rodičům a sourozencům. Popelová foto

Beseda se starostou obce Suchý

V úterý 11.ledna se uskutečnila beseda žáků 9. třídy se starostou obce Suchý, bývalým žákem naší školy, Ing. Jakubem Hlubinkou. Žákům připomněl, jak funguje parlamentní demokratický systém, kdo může volit a kdo může být volen a přiblížil jim svoji cestu k politice, včetně kandidatury do krajského zastupitelstva a poslanecké sněmovny. Ve druhé části besedy pan starosta odpovídal na dotazy žáků. Beseda byla velmi zajímavá a panu starostovi ještě jednou děkujeme. JV

Přáníčka do Domova seniorů v Boskovicích

Jelikož budou Vánoce, rozhodli jsme se s dětmi ze školní družiny, že uděláme radost lidem v Domově seniorů v Boskovicích. Děti vyrobily krásná vánoční přáníčka s věnováním. Ty jsme pak předali paní Veronice Hanákové, která je do domova doručí. Věřím, že přáníčka od dětí babičky a dědečky potěší a zpříjemní jim Vánoce. S pozdravem děti ze ŠD. foto

Zimní radovánky

V pondělí 13.12. 2021 se žáci ze školní družiny, kroužku deskových her a žákyněmi z osmé a deváté třídy vydali sáňkovat na místní kopce. Sněhové podmínky byly perfektní, každý si vzal, co vlastnil, ať už sáně, boby či lopatu. Po hodině ježdění byli všichni promrzlí, ale spokojení. Holky z vyššího ročníku si místo sáňkování postavily sněhuláka. Akce se vydařila a pokud bude příležitost, jistě ji zase zopakujeme. Korcová, Šustrová, Trnečková, Ježková foto

Vánoční keramická dílna v ŠD

V úterý 9. listopadu 2021 se žáci ze školní družiny zúčastnili keramické dílny s vánoční tematikou. Přijela za nimi paní keramička, která jim rozdala pláty hlíny a vysvětlila, co a jak budou dělat. Jako první si vyrobili anděla, který zároveň sloužil i jako svícen. Výroba anděla byla náročnější, proto zabrala větší část hodiny, ve zbytku času si děti vyrobily postavičku sněhuláka, ze zbytků hlíny si pak žáci mohli vyrobit libovolné výrobky s vánoční tematikou.  Paní keramička si výtvory odvezla domů na vypálení a za 14 dní je dovezla zpět na glazování. Následující týden si je žáci odnesli domů. Akce se vydařila a všichni byli spokojeni. Michaela Korcová, Renata Polívková  foto