Halloweenský týden v MŠ

V týdnu od 19.10. do 23.10. se v naší mateřské škole konal halloweenský týden. Děti se mohly zapojit do pečení cukroví, výzdoby školky (dýně, strašidla, mumie, pavouci, netopýři) a ve čtvrtek jsme se převlékli do halloweenských kostýmů a společně si užili diskotéku, za poslechu známých písní z filmu „Ať žijí duchové“.  Foto zde

Projektový den ICT

V rámci projektu Šablony II. jsme spolu s odborníkem na IT panem Švábem zrealizovali projektové dny pro 5. a  8. třídu. Žáci měli možnost pod odborným dohledem prozkoumat,  rozebrat  a sestavit jednotlivé komponenty počítače. Foto z projektového dne 8. třídy zde a 5. třídy zde. ZJ

Informace o mimořádných opatřeních vlády-platnost od 14. 10. 2020

Na základě rozhodnutí vlády se od 14. 10. do 23. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělání v základní škole. Zakazuje se též pobyt ve školní družině. Žáci povinně přecházejí na distanční výuku. Rozvrh distanční výuky je již uveden na www stránkách školy. Pro mateřské školy se nic nemění.
Školní jídelna umožňuje žákům odběr obědů v rámci školního stravování. Žáci mohou oběd konzumovat ve školní jídelně, popřípadě odnést v jídlonosiči v době od 12,00 do 12,30 hodin. Všichni žáci jsou odhlášení. Pokud bude chtít žák od 14. 10. 2020 oběd odebírat musí se ráno do 7,45 hodin nahlásit ve školní jídelně na telefonním čísle 728 023 911. Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, kdy není povinná distanční výuka, tedy v této době není možno odebírat školní obědy.

Důležité sdělení pro rodiče

Na základě opatření MŠMT s platností od 12. října 2020 do 25. října 2020 platí následující:

Pro MŠ se stávající režim nemění.

Pro 1. stupeň ZŠ se stávající režim nemění, školní družina bude fungovat bez omezení.

Pro 2. stupeň ZŠ se zavádí střídavá výuka, tzn., že od 12. 10 – 16. 10. 2020 6. a 7. třída bude mít prezenční výuku (bude zrušena Tv). V této době 8., 9. třída má distanční výuku dle připraveného rozvrhu. Následující týden se třídy druhého stupně vymění (i v tomto týdnu je zrušena Tv). V týdnu, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo nebude chtít oběd odebírat musí si ho odhlásit.

Dny 26. 10 a 27. 10. 2020 stanovilo MŠMT jako dny volna, kdy není povinná distanční výuka, toto opatření platí pro žáky ZŠ.

Opatření MŠMT

Opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Legiovlak

Ve středu 7. října jsme se s devátou třídou vypravili do Velkých Opatovic, kde měl na vlakovém nádraží několikadenní zastávku Legiovlak. Žáci se zde nejprve ve speciálním filmovém vagónu seznámili s historií vzniku Československých legií za 1. světové války v Rusku i jinde. Potom jsme si s průvodcem prohlédli repliku vlaku, kterým se legionáři pohybovali na transsibiřské magistrále. Průvodce v legionářské uniformě nám vysvětlil, co je to těpluška, kde si legionáři vařili jídlo, jak vypadal zdravotní vagón i obrněný vůz s kulometem. Žáci si doplnili informace k právě probranému učivu o 1. světové válce a Legiovlak se jim velmi líbil. Foto zde. JV

Program HOBIT: HOdina BIologie pro živoT

Žáky II. stupně jsme zapojili do výchovně-vzdělávacího programu HOBIT. Jedná se o inovativní vzdělávací program určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem programu je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Žáci se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění tak, aby byli schopni postiženému zachránit život. Je

Návštěva polytechnického centra

V pondělí 5. října jsme se šestou třídou navštívili nově vybudované Polytechnické centrum u Základní školy Slovákova v Boskovicích. Prohlédli jsme si přírodní zahradu s jezírkem, nové dílny a učebny. Žáci si vyzkoušeli práci se dřevem i 3D perem, vyrobili si bzučítko, které nározně ukazuje, proč hmyz bzučí. Nejvíce je zaujali živí obyvatelé akvárií a terárií, hlavně užovka červená a agama. Foto zde. JV