Úspěchy Kryštofa Hebelky v umělecké oblasti

1. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč vyhlásila již 3 ročník soutěže „Hledáme mladého grafika“ na téma – Já a moje bublina. Přihlásilo se 746 prací ze základních škol z 9 krajů. Slavnostní vyhlášení proběhlo 12.5.2022. Vyhlašovali několik kategorií. Kryštof vyhrál druhé místo v hlavní kategorii pro druhý stupeň ZŠ a zároveň vyhrál i kategorii cena diváků. pí. Hebelková

2. Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže vyhlášené Policií ČR Bezpečně v kyberprostoru. V letošním ročníku získal Kryštof Hebelka druhé místo za svůj plakát. foto

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho takových úspěchů do budoucnosti. EK

Den s Policií ČR

Dne 21. 6. 2022 se žáci 1., 2. a 7. třídy zúčastnili zábavného dopoledne s Policií ČR. Kromě policejních složek jako je Oddělení služební hipologie, Speciální pořádková služba, Městská policie Boskovice a Oddělení služební kynologie byl k vidění i kousek z naší policejní historie v podobě  sboru Veřejné bezpečnosti, která představovala součást mobilní expozice policejního muzea. Nechyběly ani ostatní složky IZS jako hasičské jednotky a Rychlá záchranná služba. Žáci viděli ukázku modelů aut, letadel a vrtulníků. Kdo měl zájem, mohl soutěžit a plnit úkoly, které pro ně připravilo SVČ Boskovice. EK foto

Ochutnávka z kraje

V uplynulém školním roce jsme se žáky 8. třídy postupně poznávali krásy naší vlasti – České republiky. Na ukončení našeho putování jsme uspořádali ochutnávku potravin z krajů, kterými nás postupně provedli jednotliví žáci. Měli jsme možnost ochutnat Pedro z Jihomoravského kraje, lázeňské oplatky z Karlovarského kraje, bramborové placky typické pro Moravskoslezský kraj, voňavé tvarůžky z Olomouckého kraje, lovecký salám z Vysočiny, perník z Pardubic, báč z Plzeňského kraje, zablafuňky ze Středočeského kraje, zelňáky z Jihočeského kraje a další. FOTO ZDE     ZJ

BrainFAQ Brno – 8. ročník

Začal čas výletů a žáci 8. ročníku se vydali do Brna na únikovou hru. Celá třída se rozdělila do tří skupin a čekala je víc jak hodina intenzivního zapojení mozkových závitů. Jedna skupinka se ocitla v bytě dědečka Cyrila, který zde ukryl závěť. Tu musela děvčata co nejrychleji najít, protože se k nim blížila šílená teta. Druhá skupinka byla uvezněna za zdmi psychiatrické léčebny, ve které se podezřele ztrácí pacienti. Poslední skupina si zahrála hru Labyrint a mezitím, co kriminalisté pátrali po sériovém vrahovi, kluci měli za úkol přijít na to, kdo je další na řadě. Počasí nám přálo, zůstal čas i na malé nákupy a oběd ve městě. Pop foto

Dětský den

V rámci dětského dne jsme se žáky 9. třídy připravili 7 stanovišť s tématem doprava a chování v dopravě. Žáci si pečlivě připravili běhací, hádací i znalostní hry, které hravou formou zopakovaly jejich znalosti. Vycházka byla zakončena opékáním buřtů na vyhlídce na Velenově. Žákům se program moc líbil a byli spokojeni. Největší úspěch měla výměna svíček a oleje v motoru. Kromě toho si žáci zopakovali první pomoc, základní dopravní značky a předpisy, naučili se známé značky aut a seznámili se s povinnou výbavou vozu. Děkuji žákům 9. třídy za organizaci dětského dne. FOTO ZDE    ZJ

CESTA ZA POZNÁNÍM – Výlet 1.,2. a 5. třída – Olomouc

Dne 31.5.2022 se žáci prvního, druhého a pátého ročníku vypravili na společnou výpravu za poznáním do Olomouce.

           Počasí nám přálo a ranní špička na silnici nás nezaskočila, takže jsme mohli navštívit svíčkárnu Soyca v Olomouci. Přestože se jedná o menší budovu, všichni jsme se tam vešli a měli jsme možnost vytvořit si svoje dárkové balíčky. Každá třída měla balíček odpovídající svému věku, a tak jsme tvořili lahvičky s koupelnovou solí, mýdla a nádherné svíčky v různých tvarech. Děti projevovaly nadšení, a nejen že si ozdobily svoje balíčky, ale s radostí přikupovaly další a další svíčky a zdobily různými technikami. Ze svíčkárny pak odcházely s plnými taškami, které sotva mohly unést.

           Prošli jsme krásná zákoutí Olomouce a po odvedené práci jsme se usadili v útulné restauraci, kde nás čekal vynikající oběd. Na závěr našeho výletu jsme zamířili do Pevnosti poznání, kde jsme se rozdělili opět podle tříd na skupinky a vydali se na výukové programy. První a druhá třída se zabývala zábavnou matematikou a tvořila podle pokynů obrázky z geometrických tvarů. Pátá třída se pak proměnila v pevnosti na žoldáky Marie Terezie a cvičila se v nabíjení děla, plnění vojenských pokynů či odhalování vojenského zrádce.

         Výlet se velmi vydařil a děti se shodly na tom, že by se na tato místa rády brzy vrátily.

Škola vaření v Praze – finále soutěže ZDRAVÁ 5

          V pátek 27.5.2022 jsme měli možnost, díky podpoře rodičů, známých a kamarádů při online hlasování v krajském kole soutěže ZDRAVÁ 5, zúčastnit se vaření v republikovém kole v Praze.

           Přestože jsme vstávali v brzkých ranních hodinách, nálada mezi účastnicemi byla výborná. Poté co jsme dorazili na Školu vaření do Holešovic, soutěžili jsme ve zdobení muffinů, z ovoce a zeleniny jsme skládali zvířátko a na závěr jsme řešili znalostní kvíz.

          I když jsme nevyhráli zlatou medaili, skončili jsme na krásném třetím místě a odměnou jsme získali zážitkové poukazy a tašky plné dárečků. Celým program provázela známá herečka Míša Tomešová, která nám na závěr soutěže zazpívala písničky.

Sportovní odpoledne

V pondělí 30. 5. 2022 se děti ze školní družiny a deskových her zúčastnily sportovního odpoledne, které si pro ně připravili žáci 8. a 9. ročníku v rámci tělesné výchovy. Na venkovním hřišti rozmístili celkem 12 stanovišť s pohybovými úkoly různé obtížnosti. Děti si tak mohly vyzkoušet např. střelbu na bránu, přeskoky přes lano, hod oštěpem, skákání v pytli a různé slalomy. V závěru akce si zdatní jedinci vyzkoušeli své fyzické možnosti při přeskoku a podlézání lana v různé výšce nad zemí. Celé odpoledne provázelo pěkné počasí a děti si tak užily spoustu pohybu a zábavy při plnění úkolů. FOTO ZDE

Ježková, Korcová, Šustrová, Veselá

Dream Team v 7. třídě

V pátek 27. 5. 2022 proběhla v 7. třídě projektová výuka pod názvem Dream Team inspirovaná televizní soutěží. Žáci byli náhodným výběrem rozděleni do skupin, ve kterých pracovali na zadaném tématu: Ideální pokoj pro žáka 7. třídy. Práce se skládala ze tří částí. Prvním úkolem bylo vytvořit jednoduchý nákres pokoje. Následně si vytvořili podrobný návrh pokoje v počítačovém programu HomeByMe, kde pracovali ve 2D a 3D prostoru. Poslední a zároveň nejdelší částí bylo zpracování 3D návrhu do připravené krabice s využitím různých dekoračních, výtvarných a odpadových materiálů. Žáci se po celou dobu plně věnovali jednotlivým úkolům, které si v rámci své skupiny museli rozdělit tak, aby splnili časový limit. V závěru každý tým odprezentoval svoji práci před publikem žáků 6. třídy. Na základě hodnocení odborné poroty se z 1. místa radoval tým I. ve složení Barbora Polívková, Kristýna Trnková, Tomáš Soural a Jakub Čížek. I ostatním týmům se podařilo vytvořit originální a vkusné pokoje. Ostatně přesvědčte se sami. Šustrová, Ježková