ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v pátek 3. 9. 2021 je se souhlasem zřizovatele vyhlášeno ředitelské volno – škola bude uzavřena.

Zahájení školního roku 2021/2022

S ohledem na doporučení MŠMT a epidemiologickou situaci neproběhne slavnostní zahájení školního roku v Kulturním domě ve Žďárné. Školní rok 2021/2022 zahájí třídní učitelé ve třídách 1. 9. 2021 v 7,30 hodin. Žáci se otestují, budou seznámení s organizačními záležitostmi a  v 9,15 hodin bude vyučování ukončeno. Antigenní testování proběhne v termínech 1. 9., 6. 9.  a 9. 9. 2021 pod dohledem pedagogických pracovníků. Provoz školní jídelny a školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021.

Schůzka rodičů dětí z MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům dětí, navštěvující mateřskou školu, že ve čtvrtek 26. srpna 2021 v 15,00 hodin se uskuteční v prostorách mateřské školy schůzka s rodiči. Účast všech rodičů je nutná!!!

ZOO Brno

Ve čtvrtek 24.6.  jsme se vydali na školní výlet do ZOO v Brně. 6. a 7. ročník jel kompletní, autobus doplnilo několik žáků 8. ročníku. Žáci si ve skupinkách prošli zoologickou zahradu, užili si krásný slunečný den. Zhlédli mnoho exotických zvířat, krmení tygrů, prošli expozicí klokanů, pavilonem tropického království, voliérou orlů a přímý kontakt se zvířaty si užili v dětské zoo. Pop

Škola pro udržitelný život

V letošním roce jsme se s žáky z šesté třídy zapojili do projektu Škola pro udržitelný život. Zmapovali jsme obec Žďárná, její silné i slabé stránky, a vytipovali jsme několik oblastí, které bychom chtěli změnit. Z nich jsme potom vybrali jeden projekt, který jsme zrealizovali. Tímto projektem byla oprava autobusové zastávky na horním konci obce. V zastávce jsme oškrábali starou omítku i oprýskané nátěry rámů oken, zastávku jsme vymalovali a ozdobili obrázky, okna jsme natřeli nazeleno. Uklidili jsme nepořádek za zastávkou, prořezali staré keře a vedle zastávky jsme založili nový záhonek, na který jsme vysadili byliny a keře, které má rád hmyz. Na břízu za zastávkou ještě umístíme budku pro ptáky. S opravou nám pomáhal pan starosta – zajistil opravu děravé střechy a okapu, zajistil odvoz odpadu a přivezl nám oblázky na mulčování záhonu. Zastávku jsme obci slavnostně předali 28. června. Projekt to byl náročný, ale všichni se při něm hodně naučili a z výsledku máme obrovskou radost. Fotky zde. JV

Výlet 9. třídy

Ve čtvrtek 24. června jsme se vypravili na poslední školní výlet. Naším cílem byl Prostějov. Vyřádili jsme se při hrách v Laser Aréně, prohlédli jsme si náměstí a popovídali si o místním rodákovi Jiří Wolkerovi. Vyšlo nám krásné počasí a celý výlet jsme si krásně užili. Fotky zde. JV

Výuka v přírodě – 6. třída

V pátek 18. června jsme se vydali s šesťáky na kolech prozkoumat přírodu v okolí Žďárné. První zastávku jsme měli u lesního rybníčka, kde jsme odchytili spoustu zajímavých živočichů. Potom jsme navštívili pramen Punkvy, meteorologický radar a přes Suchý jsme se vrátili do školy. Celou dobu nás provázelo krásné počasí a dobrá nálada. Fotky zde. JV

Návštěva Polytechnického centra – 2. třída

Dne 15. 6. 2021 navštívili žáci druhého ročníku Polytechnické centrum v Boskovicích na základní škole Slovákova. Jako u předchozích skupin je přivítal školních Michal, který děti provázel celým programem. Jelikož nám přálo počasí, první zastávka byla u jezírka, kde jsme pozorovali ryby, brouky, vážky a motýly. Průvodce nám pověděl zajímavosti o místní fauně a flóře a potom jsme se přesunuli k teráriu s hadem.  Tentokrát si ho žáci bohužel nemohli pohladit, jelikož se svlékal z kůže. Oproti minulým skupinkám byla akce obohacena o přednášku o broucích, na které můžeme narazit v našem okolí a dále jsme se dozvěděli zajímavé informace o minerálech.

Poté se děti rozdělily do dvou skupin, první skupinka se přesunula do učebny biologie, kde jim paní učitelka pověděla zajímavosti o hmyzu a pustila jim dokument o mouše a pavouku a poté si mohl každý vyrobit tzv. „muší křídla“, která krásně bzučí, když se do nich foukne.

Druhá skupinka začínala v dílnách, kde si žáci vyráběli z jemného dřeva a papíru letadlo. Ten, kdo dobře pracoval, zjistil, že mu letadélko krásně létá. Ve zbylém čase si pak děti vyrobily vlaštovky. Pak se na stanovištích prostřídaly.

Všichni byli z programu nadšení a těší se na příští rok, až budou moci centrum opět navštívit.