Dřevo – materiál budoucnosti

V pondělí 25.10. se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili soutěže Dřevo – materiál budoucnosti, kterou pořádala Masarykova střední škola Letovice. Soutěže se účastnila dvě pětičlenná družstva. Na třech stanovištích si žáci vyzkoušeli práci se dřevem v dílnách, navrhování kuchyně ve speciálním programu a modelové projektování.  Ráda bych poděkovala a pochválila všechny zúčastněné žáky za velké nasazení v jednotlivých úkolech. Ježková FOTO ZDE

Prezentace střední školy – VOŠ a SŠ Boskovice

Dne 18.10.2021 proběhla v 9. třídě prezentace Vyšší odborné školy a střední školy Hybešova, Boskovice. Žáci měli možnost si vyslechnout prezentaci střední školy od zástupce ředitele pana magistra Reitschieda a následně byl prostor pro dotazy. Pan zástupce nás seznámil s prostředím školy, akcemi, které škola pořádá a pro nás nejdůležitější nabídkou studijních oborů a jejich podrobným popisem: Informační technologie, ekonomika a podnikání, hotelnictví, veterinářství, praktická sestra. Děkujeme panu magistrovi za prezentaci. ZJ

Den s POLICIÍ ČR

V pátek dne 11.6. proběhl pro žáky preventivní program – Den s policií. Cílem programu bylo přiblížit studentům činnost policie, informovat o požadavcích na uchazeče o práci u Policie ČR a prodiskutovat některá aktuální témata. V rámci programu se policisté věnovali tématům jako je kyberšikana, problematice dopravních nehod a prevenci kriminálního chování. Žáci měli možnost si vyzkoušet policejní uniformu, pečlivě si prohlédnout služební automobily a vyzkoušet si zapnutí sirény. ZJ FOTO ZDE