Den s POLICIÍ ČR

V pátek dne 11.6. proběhl pro žáky preventivní program – Den s policií. Cílem programu bylo přiblížit studentům činnost policie, informovat o požadavcích na uchazeče o práci u Policie ČR a prodiskutovat některá aktuální témata. V rámci programu se policisté věnovali tématům jako je kyberšikana, problematice dopravních nehod a prevenci kriminálního chování. Žáci měli možnost si vyzkoušet policejní uniformu, pečlivě si prohlédnout služební automobily a vyzkoušet si zapnutí sirény. ZJ FOTO ZDE

Projektový den ICT

V rámci projektu Šablony II. jsme spolu s odborníkem na IT panem Švábem zrealizovali projektové dny pro 5. a  8. třídu. Žáci měli možnost pod odborným dohledem prozkoumat,  rozebrat  a sestavit jednotlivé komponenty počítače. Foto z projektového dne 8. třídy zde a 5. třídy zde. ZJ

Program HOBIT: HOdina BIologie pro živoT

Žáky II. stupně jsme zapojili do výchovně-vzdělávacího programu HOBIT. Jedná se o inovativní vzdělávací program určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem programu je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Žáci se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění tak, aby byli schopni postiženému zachránit život. Je