ŠKOLA RYTMU pro 1. stupeň ZŠ

         Dne 9. 5. 2023 navštívil naši školu MgA. Pavel Bříza s preventivním programem zaměřujícím se na neformální a kouzelné zavedení dětí do světa rytmu a bicích nástrojů.

         Program byl určen pro žáky 1. stupně, a i přestože trval pouze hodinu, stihl pobavit a zaujmout úplně všechny. Žáci se do výchovného koncertu po celou dobu aktivně zapojovali. Jednotlivé části vystoupení seznamovaly žáky s historií bicích nástrojů a jejich využitím zejména v moderní hudbě. Současně si procvičili základy teorie a tvorby rytmů na bicí nástroje. Měli možnost se u bicích prostřídat a vše si vyzkoušet, po skupinkách pak zkoušeli společně jednoduché rytmy. Na závěr mohli předvést své taneční kreace v rytmu moderních písniček.

        Akce se vydařila, děti se aktivně zapojovaly a jen nerady se s programem loučily. Radka Přibylová

 

Trestní odpovědnost u žáků ZŠ

Dne 28.4.2023 navštívila žáky 8. a 9. třídy paní policistka Petrželková, která nás v rámci prevence navštívila letos již poněkolikáté. Tentokrát žáky čekal velmi zajímavý program věnovaný trestní odpovědnosti.

         Během celé besedy si společně zopakovali důležité pojmy jako je hranice trestní odpovědnosti, kdo je mladiství, co je to spoluúčast a také jaký je rozdíl mezi trestným činem a přestupkem. Poté žákům vysvětlila, jak je trestaný mladistvý a představila výchovné ústavy v ČR. Díky poutavému vyprávění se dozvěděli, jak to v ústavem vypadá, jak vypadají a jaký režim tam chovanci mají. V závěru debaty pak byly zmíněny důležité protiprávní přestupky, kterých se mladiství často dopustí, a ne vždy si uvědomí, že je to protiprávní.

         Beseda byla velmi poučná, žáci pečlivě naslouchali a určitě si zapamatovali, za co už teď mohou být trestně zodpovědní a jaké tresty se jich pak mohou týkat. R. Přibylová

Soutěž ZDRAVÁ PĚTKA

I v letošním roce se žáci druhé třídy rozhodli připojit do soutěže Zdravá pětka. Protože si z loňského roku odvezli velmi pěkné umístění a spoustu zážitků z celorepublikového kola v Praze, všichni už se těšili, až soutěž odstartuje.

          Letos nás ale sponzorující firma Albert překvapila tím, že přesně zadala, z čeho se bude kuchtit. Na věkovou kategorii druhé třídy připadly luštěniny, a tak jsme si i mohli zopakovat, co to jsou luštěniny a co vše do nich patří. Dlouho jsme váhali a netrpělivě se radili, co budeme vařit. Nakonec se nám podařilo připravit zajímavé pokrmy.

           Tým Kuchtíků připravil čočkovou pomazánku, kterou podával s bagetkou. Tým Masteršéfek zhotovil čočkový salát, tým Šikulek se pustil do těstovinového salátu s luštěninami a v neposlední řadě pak tým Mlsounů vytvořil kouzelné Rýžové překvapení. O všechny naše dobroty jsme se podělili, jak s pedagogy, tak se spolužáky a všem moc chutnalo. V květnu nás čeká hlasování o postup do finále. Každý hlas se počítá, takže budeme velmi rádi za Vaši podporu. Hlasování začne již 5.5.2023, těšíme se na Vaše hlasy. KA

                                                                                   

Velikonoce ve 2. třídě

     Ve středu 5. 4. 2023 jsme se celý den s žáky 2. třídy věnovali Velikonocům. Nejprve jsme si připomněli znalosti a zvyky pojící se s Velikonocemi, o kterých jsme se bavili už při návštěv muzea Boskovice, kde jsme měli připravený program na toto téma.

        Tentokrát jsme se zaměřili na jednotlivé dny a jejich barevnost, vyluštili pár přesmyček, vypočítali několik vaječných příkladů, poskládali velikonoční puzzle a nakreslili pomlázku podle jednoduchého zadání.

      Ve druhé části jsme si vyrobili zajíce, jehož části jsme měli sešít. Ne všem se povedlo, ale měli jsme radost, že jsme si šití vyzkoušeli. Vajíčka z krepáku se ale povedla všem a třída nám zářila pestrými barvami. Velikonoční rejdění jsme zakončili soutěží v hodu papírovým vajíčkem. KA

Velikonoce v muzeu Boskovice – 2. třída

             Ve čtvrtek 23. 3. 2023 jsme společně s žáky 2.ročníku navštívili boskovické muzeum, kde si pro nás připravili naučné a zábavné pásmo o Velikonocích.

         Nejdříve jsme společnými silami plnili zadané úkoly, při kterých jsme si prošli celý velikonoční týden – vymetli jsme pavouky, vyzkoušeli hrkačky a mnoho dalších velikonočních aktivit. Na závěr jsme si pak vyrobili velikonoční dekoraci a zahráli velikonoční bingo. Děti se aktivně zapojovaly a nám všem se tato návštěva velmi líbila. Už teď se těšíme na další zajímavý program v podání boskovického muzea. Zapsala: KA                                                                 

 

Velikonoce – beseda pro žáky 5.,6. a 7. třídy

             Dne 24.3.2023 navštívila naši školu v rámci vstupů do škol paní Muchová s panem farářem z Letovic, společně si připravili besedu na téma původu a historie Velikonoc.

            Žáci páté, šesté a sedmé třídy si zábavnou formou zopakovali všeobecný přehled týkající se Velikonoc. Vysvětlili si společně původ slova Velikonoce, význam velikonočních dní, typické znaky a symboly. Nejvíce se dětem líbilo připodobnění původu Velikonoc na televizním seriálu Comeback, kde v několika scénách nacvičovali Pašijový příběh.

            Žáci pozorně naslouchali a určitě si z besedy zapamatovali spoustu zajímavých informací. Radka Přibylová

Ponožkový den

        Dne 21.3.2023 se žáci základní školy Žďárná připojili k celosvětovému dni Downova syndromu. Úkolem bylo přijít v tento den v rozdílných ponožkách a podpořit tak osoby s tímto syndromem.

          Napříč všemi třídami jsme si vysvětlili, co je Downův syndrom, jaké fyziologické zvláštnosti způsobuje, jeho základní rysy a typické chování. Děti se do debaty zapojovaly a vyjadřovaly souhlas s projevem sounáležitosti a rovnocennosti všech osob. Ponožky se objevovaly pestrobarevné, někteří žáci si dali s výběrem ponožek záležet a objevily se mnohdy překvapivé kombinace.

           Většina dětí se symbolické akce zúčastnila a určitě se přidáme i v příštích letech. Radka Přibylová

Právní odpovědnost žáků na ZŠ – beseda s odborníkem

      Dne 3.3. navštívila naši školu paní Mgr. Vendula Bryxová , která přišla našim žákům šesté a sedmé třídy povykládat o základech práva a o právní zodpovědnosti nezletilých dětí. Besedu zahájila diskuzí s dětmi, jak často používají větu – Na to nemáte právo.

            Poté pokračovala vysvětlením pojmu právník a co musí žák udělat, aby se jím mohl stát.  Přiblížila žákům historii vzniku práva a upozornila je, že právní systém vznikl už velmi dávno. Diskuzí pak vyvodili situace, které jsou dětem blízké a kde všude už vstupují do právního světa. Připomněli si společně, co následuje při nedodržení dohodnutých pravidel a seznámila je s činností výchovných ústavů.

          Na závěr pak připomněla, že uzavřením jakékoliv smlouvy vznikají práva a povinnosti. Vysvětlila pojem svéprávnost a jak je to s věkovou hranicí. Žákům se beseda líbila a doplnili ji spoustou otázek. Paní Bryxové patří velký dík. Radka Přibylová

Bezpečnost nejmladších žáků – beseda s policií

          Dne 1.3.2023 nás opět, díky úspěšné spolupráci, navštívila por. Mgr. Lenka Petrželková. Tentokrát navštívila naše nejmladší žáky, aby si společně popovídali o pravidlech bezpečnosti.

         Nejdříve žáky seznámila s rozdělením policie, prošli si různé činnosti policie a podrobně dětem vysvětlila svoji pozici tiskového mluvčího a preventisty. Poté se zaměřila na základní pravidla bezpečnosti a s dětmi si zdůraznili zamykání vchodových dveří, vypínání spotřebičů, volání na tísňové linky, nekomunikování s cizími lidmi, bezpečné přecházení, využívání reflexních prvků a mnoho dalšího. V druhé části se zaměřila na rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou a na zásady bezpečného internetu.

          Dětem se beseda velmi líbila, po celou dobu měly spoustu dotazů, které se p. Petrželková snažila zodpovědět, za což jí velmi děkujeme. Radka Přibylová