Záložka do knihy spojuje školy

            I v letošním roce se žáci 1. stupně základní školy zapojili do československého projektu Záložka do knihy spojuje školy. Tento projekt vyhlašuje každoročně pedagogická knihovna v Bratislavě a knihovna Jiřího Mahena v Brně. Úkolem projektu je navázání spolupráce mezi školami a podpora čtenářské gramotnosti prostřednictví tvorby záložek.

              Tentokrát bylo úkolem vyrobit záložku na téma: Radost ze čtení ukrytá ve verších a v próze. Všichni žáci prvního stupně vyrobili záložku pro svého slovenského kamaráda a i přes epidemiologická opatření jsme záložky včas odeslali. Od slovenských kamarádů záložky dorazily v době, kdy už byly děti na distanční výuce, a tak každého žáka bude čekat záložka ve škole po návratu na prezenční výuku.  Děti pracovaly s nadšením a už při výrobě záložek se těšily na ty, které dostanou.

LADOVÁNKY

Dne 30.1.2020 si druhá a třetí třída zpříjemnila povídáním o národním umělci Josefu Ladovi. Děti nejprve zhlédly životopisné video, kde se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života tohoto autora, pak následoval kvíz ze znalostí, které se dozvěděly z poslechu. Dalším úkolem bylo napodobit grafické umění Josefa Lady a zkusit načrtnout logo časopisu Mateřídouška, jehož je Lada autorem.

        Žáci také pátrali v domácích knihovnách a přinesli do školy díla Josefa Lady, která doma objevili. Ostatním dětem pak knihu popsali a ukázali oblíbené obrázky. Celé povídání jsme ukončili četbou knihy O kocouru Mikešovi, kterou jsme doplnili o poutavé ilustrace zobrazující Mikešovu cestu světem. Za odměnu jsme pak společně zhlédly zfilmovanou podobu Mikešových příběhů.

    Dětem se LADOVÁNKY líbily a samy uvažovaly nad tím, o kom bychom si mohli povídat příště.

Exkurze Blansko

Dne 29.1.2020 se žáci 2.a 3.třídy vypravili na exkurzi do Blanska. Po příjezdu do města zamířili k místnímu muzeu, které sídlí v budově zámku. Zde už na děti čekaly usměvavé průvodkyně, které si děti rozdělily do dvou skupin a vydaly se na prohlídku aktuální výstavy – Vlaky, vláčky, koleje: Historie železnice na Blanensku od modelů po skutečnost. Děti se poutavým povídáním seznámily s historickými mašinkami až po dnešní modely, prohlídly si uniformy drážních zaměstnanců, důležité pomůcky pro jejich práci a mnoho historických fotografií. Mohly sledovat modely mašinek, jak projíždí vymodelovanou krajinou. Vyzkoušely si projít tunelem, tak jako jím projíždí mašinky a zhlédly film, kde jely mašinky přímo proti nim. Celou dobu nadšeně poslouchaly výklad, a tak mohly bez problémů odpovídat na všetečné otázky paní průvodkyně.

             Po prohlídce se pak vyměnily s druhou skupinou a měly možnost projít si zámecké pokoje s poutavou prezentací na téma Život na zámku. Čekala je zkrácená verze prohlídky, kdy se děti seznámily s historií života na zdejším zámku, prohlédly si vybavení jednotlivých pokojů a vyslechly strašidelný příběh o místním strašidle.

             Povedený den jsme pak zakončili v místní restauraci, kde na děti čekal výborný oběd. Během něj si děti připomněly, jaká pravidla platí pro chování v restauraci. Pak už jsme vyrazili zpět, cestu autobusem si děti krátily povídáním o tom, co právě zažily.

Divadelní představení Zlatovláska

Dne 20.11.2019 se žáci 2. a 3. třídy vydali na výlet do našeho krajského města, kde navštívili divadlo Radost. Všichni se na vystoupení těšili, nejenom proto, že se blíží Vánoce a pohádky k nim patří, ale také proto, že pohádky mají všichni rádi.

        Všechny děti očekávaly klasickou pohádku Zlatovláska, kterou znají z vyprávění nebo televize. Jaké bylo jejich překvapení, když měly možnost zhlédnout vystoupení, které bylo velmi originální a neotřelé. V pohádce se sice objevily všechny typické znaky – začarovaný had, zlý král, Jiřík, mluvící zvířátka i Zlatovláska, ale celý děj byl předveden zábavnou formou plnou písniček, tanců a říkanek. Děti celou dobu bez dechu sledovaly a cesta domů byla v duchu dojmů z vystoupení.

         Už teď se všichni těší na Vánoce a především na čas pohádek.

Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

Během měsíce října se žáci prvního stupně zapojili do mezinárodního projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY. Úkolem bylo vytvořit záložku do knihy na téma LIST  ZA LISTEM BAVÍ MĚ ČÍST.

      Všichni žáci se toho se zaujetím zúčastnili a vytvořili velmi pěkné záložky, které jsme zaslali kamarádům z partnerské školy ZŠ ZÁMUTOV. Rovněž se nám podařilo navázat družbu a v obálce se záložkami pro naše děti přišlo také patnáct dopisů žákům čtvrté třídy, kterým naši žáci nadšeně odepsali a už teď se těší na další dopisy.  Nezbývá než doufat, že nově navázaná přátelství podpoří děti svými dopisy co možná nejdelší dobu.

Halloween ve 2. a 3. třídě

Dne 31.10. si žáci 2. a 3. třídy připomněli anglosaský svátek Halloween. V rámci českého jazyka a matematiky vypracovávaly děti úkoly s tématikou Halloweenu, svátek jsme si představili a vysvětlili rozdíl s naším svátkem DUŠIČKY.

         V rámci hodiny anglického jazyka se pak věnovali žáci slovní zásobě, typickým zvykům a prakticky si zkoušeli koledovat. Děti se naučily říkanky a vyrobily monstra, která tento svátek symbolizují. Žáci měli také možnost vyřezat si vlastní dýni, které byly použity k výzdobě školy. Celý den pak zakončili žáci rejem masek v tělocvičně, kde plnili úkoly, za které byli na závěr odměněni.

        Dětem se den velmi líbil a už teď se těší, že si ho zase někdy zopakují.

Beseda – „Naše obec“- 3.třída

         Dne 8.10.2019 se žáci 3. ročníku vypravili na návštěvu místního obecního úřadu, aby se seznámili s prostředím obecního úřadu a popovídali si s panem starostou Janem Hanákem.

          Beseda tak navázala na zářijové téma NAŠE OBEC v hodinách předmětu Člověk a jeho svět. Pan starosta děti uvítal a usadil do obřadní síně, která také slouží jako zasedací místnost pro zastupitelstvo. S dětmi si velmi poutavě vyprávěl o historii obce, symbolech obce, činnosti obce a povinnostech pana starosty. Děti si mohly prohlédnout vlajku obce i řetěz pana starosty, který používá při slavnostních obřadech, kdy zastupuje stát. Na závěr dostaly děti dárkem pohlednici Žďárné, na které pak společně hledali významná místa obce.

            Žáci zahrnuli pana starostu mnoha dotazy a vyzkoušeli si tak, jak funguje zasedání zastupitelstva. Beseda se dětem velmi líbila a na závěr požádaly pana starostu o památeční fotografii.

Svatý Václav ve 3.třídě

Dne 30.9.2019 se žáci třetího ročníku v dvouhodinovém bloku seznámili s osobností svatého Václava, aby si vysvětlili původ státního svátku, který slavíme na svátek Václava 28. září. Společně jsme se nejprve vrátili do historie četbou o Václavovi a jeho životě. Poté jsme shlédli video ukázku z cyklu Udatné dějiny národa českého, která děti velmi zaujala, a z které si také zapamatovaly mnoho informací o dalších osobnostech – jeho bratrovi Boleslavovi, matce Drahomíře a babičce Ludmile. Pak jsme nově získané poznatky přenesli na papír, děti si vymalovaly portrét Václava a doplnily ilustraci o pranostiky pojící se se svátkem Václava. Poté, co děti během svojí prezentace objasnily význam jednotlivých pranostik, jsme toto téma uzavřeli četbou komiksového ztvárnění Václavova života.