Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Na základě opatření MŠMT s účinností od 12. dubna 2021 platí následující:

Pro platí, že budou docházet pouze předškolní děti ve skupinách maximálně do 15 dětí. Děti nemají povinnost v MŠ nosit roušku.

Pro třídy 1. stupně ZŠ se stanovuje rotační výuka ve škole a to tak, že od 12. 4. do 16. 4. 2021 budou prezenčně navštěvovat ZŠ žáci 1., 2. a 3. třídy; 4., 5. třída se bude vzdělávat distančně. V následujícím týdnu se třídy vymění. Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou roušku.

Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na konfirmační PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena. Rodiče mohou být přítomni při testování.

Pro děti MŠ i žáky ZŠ platí, že v případě odmítnutí testování zůstávají doma a není povinnost pro ně zajistit online výuku. Učitel pouze zajistí předání informace o probíraném učivu a úkoly pro domácí výuku.

Pro 2. stupeň zůstává distanční výuka.

V době, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí si ho přihlásit. Žáci, kteří mají prezenční výuku, mají obědy automaticky přihlášené.

Z personálních důvodů není možné v ŠD zajistit rozdělení po třídách a ŠD tedy bude fungovat v normálním režimu. Na uvážení rodičů zůstává, zda dítě bude ŠD navštěvovat. Pokud nebude, tak je třeba paní vychovatelce dítě omluvit.

V případě jakýchkoliv změn budete opět informováni.

Ukončení úhrady stravného

Žádám rodiče žáků ZŠ, kteří se stravují ve ŠJ, aby ukončili zasílání plateb za stravné k 30. 4. 2021. Děkuji Čížková

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. třídy proběhne dne 8. 4. 2021 v době od 10,00 do 16,00 hodin ve sborovně školy bez přítomnosti dětí. Vyplněnou žádost o přijetí a kopii rodného listu je možno také zaslat do datové schránky školy, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou. V případě, že daný termín nevyhovuje, domluvte si náhradní termín na mobilu číslo 601 321 667. žádost o přijetí; žádost o odklad PŠD

Informace k provozu školy

Na základě opatření MŠMT s platností od 30. listopadu 2020 platí následující:
Pro MŠ se stávající režim nemění.
Pro všechny třídy 1. stupně ZŠ a žáky 9. ročníku se obnovuje prezenční výuka ve škole
Pro 2. stupeň ZŠ se zavádí střídavá výuka, tzn., že od 30. 11 – 4. 12. 2020 6. a 7. třída bude mít prezenční výuku (bude zrušena Tv). V této době 8. třída má distanční výuku dle připraveného rozvrhu. Následující týden se třídy druhého stupně vymění. V době, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí si ho přihlásit. Žáci, kteří mají prezenční výuku, mají obědy automaticky přihlášené.
Z personálních důvodů není možné v ŠD zajistit rozdělení po třídách a ŠD tedy bude fungovat v normálním režimu. Na uvážení rodičů zůstává, zda dítě bude ŠD navštěvovat. Pokud nebude, tak je třeba paní vychovatelce dítě omluvit.

Informace o mimořádných opatřeních vlády-platnost od 14. 10. 2020

Na základě rozhodnutí vlády se od 14. 10. do 23. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělání v základní škole. Zakazuje se též pobyt ve školní družině. Žáci povinně přecházejí na distanční výuku. Rozvrh distanční výuky je již uveden na www stránkách školy. Pro mateřské školy se nic nemění.
Školní jídelna umožňuje žákům odběr obědů v rámci školního stravování. Žáci mohou oběd konzumovat ve školní jídelně, popřípadě odnést v jídlonosiči v době od 12,00 do 12,30 hodin. Všichni žáci jsou odhlášení. Pokud bude chtít žák od 14. 10. 2020 oběd odebírat musí se ráno do 7,45 hodin nahlásit ve školní jídelně na telefonním čísle 728 023 911. Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, kdy není povinná distanční výuka, tedy v této době není možno odebírat školní obědy.

Důležité sdělení pro rodiče

Na základě opatření MŠMT s platností od 12. října 2020 do 25. října 2020 platí následující:

Pro MŠ se stávající režim nemění.

Pro 1. stupeň ZŠ se stávající režim nemění, školní družina bude fungovat bez omezení.

Pro 2. stupeň ZŠ se zavádí střídavá výuka, tzn., že od 12. 10 – 16. 10. 2020 6. a 7. třída bude mít prezenční výuku (bude zrušena Tv). V této době 8., 9. třída má distanční výuku dle připraveného rozvrhu. Následující týden se třídy druhého stupně vymění (i v tomto týdnu je zrušena Tv). V týdnu, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo nebude chtít oběd odebírat musí si ho odhlásit.

Dny 26. 10 a 27. 10. 2020 stanovilo MŠMT jako dny volna, kdy není povinná distanční výuka, toto opatření platí pro žáky ZŠ.

Opatření MŠMT

Opatření vlády vzhledem ke COVID-19