Upozornění

Upozorňuji rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ Žďárná, kteří se stravují ve školní jídelně, aby příkazy k úhradě za stravné ukončili k 31. 5. 2022. Totéž platí i pro školné MŠ v částce 300,00 Kč. Děkuji, Čížková

Odpoledne s dobrovolnými hasiči – ŠD

V pondělí 16. 5. 2022 se děti zúčastnily přednášky s dobrovolnými hasiči. Akce se konala u hasičské zbrojnice ve Žďárné.  Místní hasiči dětem pověděli zajímavosti o svém povolání, ukázali jim vnitřek hasičského auta, každé z dětí si mohlo vyzkoušet různé typy helem a hasičkou výzbroj. Největším zážitek pro žáky bylo, když se mohli svézt ke škole v hasičském autě.

Akce se povedla a žáci byli nadšení.

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu starostovi a místním hasičům z obce Žďárná za zprostředkování akce. foto Korcová

Čarodějnické odpoledne

 V pondělí 25. dubna bylo pro děti ze školní družiny a deskových her připraveno zábavné čarodějnické odpoledne. Kvůli nepříznivému počasí byla akce přesunuta do haly, kde bylo rozmístěno 13 stanovišť s různými vědomostními a pohybovými úkoly. Stanoviště zajišťovaly a dětem s úkoly pomáhaly žákyně 8. a 9. ročníku v rámci tělesné výchovy.

Děti si v rámci plnění úkolů vyzkoušely například let na koštěti, míchání barevného koktejlu, luštění tajemného písma a čarovných hádanek. Ověřily si i svoje hmatové schopnosti a odvahu, když hledaly potravu v čarodějnickém lektvaru. Celé odpoledne si děti užily a úkoly plnily s nadšením a pílí. Korcová, Šustrová, Polívková foto