ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v pátek 3. 9. 2021 je se souhlasem zřizovatele vyhlášeno ředitelské volno – škola bude uzavřena.

Zahájení školního roku 2021/2022

S ohledem na doporučení MŠMT a epidemiologickou situaci neproběhne slavnostní zahájení školního roku v Kulturním domě ve Žďárné. Školní rok 2021/2022 zahájí třídní učitelé ve třídách 1. 9. 2021 v 7,30 hodin. Žáci se otestují, budou seznámení s organizačními záležitostmi a  v 9,15 hodin bude vyučování ukončeno. Antigenní testování proběhne v termínech 1. 9., 6. 9.  a 9. 9. 2021 pod dohledem pedagogických pracovníků. Provoz školní jídelny a školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021.

Schůzka rodičů dětí z MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje rodičům dětí, navštěvující mateřskou školu, že ve čtvrtek 26. srpna 2021 v 15,00 hodin se uskuteční v prostorách mateřské školy schůzka s rodiči. Účast všech rodičů je nutná!!!

Návštěva Polytechnického centra – 2. třída

Dne 15. 6. 2021 navštívili žáci druhého ročníku Polytechnické centrum v Boskovicích na základní škole Slovákova. Jako u předchozích skupin je přivítal školních Michal, který děti provázel celým programem. Jelikož nám přálo počasí, první zastávka byla u jezírka, kde jsme pozorovali ryby, brouky, vážky a motýly. Průvodce nám pověděl zajímavosti o místní fauně a flóře a potom jsme se přesunuli k teráriu s hadem.  Tentokrát si ho žáci bohužel nemohli pohladit, jelikož se svlékal z kůže. Oproti minulým skupinkám byla akce obohacena o přednášku o broucích, na které můžeme narazit v našem okolí a dále jsme se dozvěděli zajímavé informace o minerálech.

Poté se děti rozdělily do dvou skupin, první skupinka se přesunula do učebny biologie, kde jim paní učitelka pověděla zajímavosti o hmyzu a pustila jim dokument o mouše a pavouku a poté si mohl každý vyrobit tzv. „muší křídla“, která krásně bzučí, když se do nich foukne.

Druhá skupinka začínala v dílnách, kde si žáci vyráběli z jemného dřeva a papíru letadlo. Ten, kdo dobře pracoval, zjistil, že mu letadélko krásně létá. Ve zbylém čase si pak děti vyrobily vlaštovky. Pak se na stanovištích prostřídaly.

Všichni byli z programu nadšení a těší se na příští rok, až budou moci centrum opět navštívit.