Informace o mimořádných opatřeních vlády-platnost od 14. 10. 2020

Na základě rozhodnutí vlády se od 14. 10. do 23. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělání v základní škole. Zakazuje se též pobyt ve školní družině. Žáci povinně přecházejí na distanční výuku. Rozvrh distanční výuky je již uveden na www stránkách školy. Pro mateřské školy se nic nemění.
Školní jídelna umožňuje žákům odběr obědů v rámci školního stravování. Žáci mohou oběd konzumovat ve školní jídelně, popřípadě odnést v jídlonosiči v době od 12,00 do 12,30 hodin. Všichni žáci jsou odhlášení. Pokud bude chtít žák od 14. 10. 2020 oběd odebírat musí se ráno do 7,45 hodin nahlásit ve školní jídelně na telefonním čísle 728 023 911. Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny, kdy není povinná distanční výuka, tedy v této době není možno odebírat školní obědy.

Důležité sdělení pro rodiče

Na základě opatření MŠMT s platností od 12. října 2020 do 25. října 2020 platí následující:

Pro MŠ se stávající režim nemění.

Pro 1. stupeň ZŠ se stávající režim nemění, školní družina bude fungovat bez omezení.

Pro 2. stupeň ZŠ se zavádí střídavá výuka, tzn., že od 12. 10 – 16. 10. 2020 6. a 7. třída bude mít prezenční výuku (bude zrušena Tv). V této době 8., 9. třída má distanční výuku dle připraveného rozvrhu. Následující týden se třídy druhého stupně vymění (i v tomto týdnu je zrušena Tv). V týdnu, kdy probíhá distanční výuka, je možné odebrat školní oběd za dotovanou cenu do vlastních nádob. Kdo nebude chtít oběd odebírat musí si ho odhlásit.

Dny 26. 10 a 27. 10. 2020 stanovilo MŠMT jako dny volna, kdy není povinná distanční výuka, toto opatření platí pro žáky ZŠ.

Opatření MŠMT

Opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Zahájení školního roku 2020/2021

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy ve Žďárné oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 v Základní škole Žďárná v době od 7,30 hodin do 9,15 hodin. Všichni žáci si vezmou přezůvky a přijdou do svých tříd, žáci 1. ročníku přijdou v doprovodu rodičů a donesou s sebou aktovku a přezůvky. Při pohybu ve škole bude třeba mít nasazenou roušku. Slavnostní zahájení nového školního roku je zrušeno z důvodu změněné epidemiologické situace na doporučení MŠMT a se souhlasem zřizovatele školy.

Ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

v úterý 30. 6. 2020 bude ukončen školní rok 2019/2020 rozdáním vysvědčení. Žáci přijdou na 7,30 hodin, předpokládané ukončení v 8,30 hodin. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci. Kdo nechodil v měsíci červnu do školy, musí přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (naleznete na stránkách školy nebo vyzvědněte ve škole). Děti musí být vybaveny rouškou. Kdo si pro vysvědčení nepříjde 30. 6. 2020, možno si je vyzvednout v kanceláři školy do 18. 7. 2020 v dopoledních hodinách. Musilová L.

Upozornění pro rodiče – STRAVOVÁNÍ

Ve složce dokumenty je umístěna přihláška ke stravování na školní rok 2020-2021. Prosím rodiče o vytisknutí, popřípadě vyzvednutí ve škole. Vyplněnou přihlášku odevzdejte ve škole do konce června – možno odevzdat, když si půjdou žáci pro vysvědčení. Z důvodu zdražování cen potravin se mění výše záloh – nezapomeňte částku upravit při zadávání příkazů v bance. Děkuji Čížková