TEGA Blansko mezi žáky 9. třídy

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 přijel za žáky 9. třídy ředitel Střední školy technické a gastronomické pan Ing. Pavel Dvořáček, aby naše žáky seznámil s možnostmi, které jejich škola nabízí při volbě studijních a učebních oborů studia po ukončení základní školy. Informoval naše žáky také o tom, kde jejich absolventi nacházejí uplatnění a jaký je o ně zájem na trhu práce.

Pan ředitel také hovořil o bývalých a současných žácích jejich školy, kteří navštěvovali ZŠ a MŠ Žďárná. Velmi chválil našeho žáka Radka Paděru, který již ukončil vysokou školu a dodnes jej považuje za nejlepšího žáka školy. Pochvalně hodnotil dalšího našeho žáka Tomáše Dvořáka, který je jedním z nejlepších žáků maturitních ročníků, zúčastňuje se a vyhrává různé soutěže u nás i v zahraničí.                                                                  Musilová Ludmila

Prezentace střední školy v 9. třídě

Dne 10. 10. 2016 proběhla v 9. třídě prezentace Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice, Hybešova 53. Mgr. Nečasová seznámila žáky s maturitními i učebními obory, které je možné na jejich škole studovat. Poskytla žákům informace o podmínkách přijímání žáků ke studiu, o škole, učebních plánech jednotlivých oborů a dnech otevřených dveří. Současně všem žákům přinesla propagační materiály školy.   Musilová L.

Výtvarná soutěž „Památky očima dětí“

V červnu 2016 se žáci 6., 7., 8., 9. třídy zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Muzeum regionu Boskovicka a Orel Boskovice. V rámci hodin výtvarné výchovy žáci výtvarně zpracovali památky našeho regionu, které si sami vybrali. Nejzdařilejších 12 prací jsme odeslali. Vernisáž a vyhlášení výsledků proběhlo 9. září 2016 v Muzeu v Boskovicích. Hodnotilo se zde více než 200 prací žáků z celého regionu. Žáci 6. a 7. třídy získali třetí místo za kolektivní práci „POHLEDNICE Z REGIONU“    Kudová Libuše