Děti ze ŠD pomáhají oblastní charitě

S dětmi ze školní družiny jsme se rozhodli udělat radost rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci a jsou vděčni za každou sebemenší pomoc. Děti mohly nosit školní potřeby (sešity, fixy, barevné papíry, pastelky, tužky), trvanlivé svačinky, hygienické potřeby (mýdla, šampony, krémy, hřebeny), hračky pro menší děti, povlečení, obuv. Myslím, že se sbírka vyvedla. Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli a nějakou maličkost přinesli – Františku Lachmanovi, Filipu Šindelkovi, Danielce Žáčkové, Kubovi Ošlejškovi, Diance Sekaninové, Jarečku Škodovi. Vše jsme předali vedoucí pracovnici Zuzaně Palové, která pracuje pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Boskovicích, jež spadají pod Oblastní charitu Blansko. Dárky předá dětem v nouzi a věříme, že těmito dárky budou pro ně letošní Vánoce mnohem příjemnější.Korcová M.

Mikuláš ve škole

V pátek 6. 12. 2019 přišel do školy jako každý rok Mikuláš v doprovodu dvou andělů a v patách mu byla horda čertů. Žáci 9. třídy si pro své mladší spolužáky a děti v mateřské škole připravili peklo i nebe, drobné dárečky a pěkné zážitky. Všem deváťákům děkujeme za pěkně připravenou akci. LMfoto

Provoz školy

Ředitelka ZŠ a MŠ Žďárná oznamuje zákonným zástupcům dětí a žáků, že dne 6. 11. 2019 nebude provoz školy přerušen ani omezen.

Sběr tříděného papíru

V říjnu školního roku 2019/2020 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Starý papír jsme třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročnější než obvykle, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 6 093 kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

 1. st:                                                                  2. st:
 1. místo – 5. třída                                                  1. místo – 7. třída
 2. místo – 2. třída                                                  2. místo – 6. třída
 3. místo – 3. třída                                                  3. místo – 8. třída
 4. místo – 1. třída                                                  4. místo – 9. třída
 5. místo – 4. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.ML

Rafty 2019

Ve středu 19. 6. 2019 se někteří žáci vyššího stupně vydali do Českého Krumlova na vodu. Doprovod nám dělala paní ředitelka, paní učitelka Ježková a Polívková, Jan Polívka a instruktor Michal. Po náročné šestihodinové cestě vlakem jsme dorazili do Českého Krumlova, kde jsme poté strávili krásné odpoledne, i když nám u toho trošku pršelo. Když jsme dorazili do kempu, čekal nás nácvik na raftech, který jsme všichni úspěšně zvládli a byli jsme připraveni na následující den strávený na raftech. Čekalo nás pár jezů, ze kterých jsme byli trošku vyděšeni, ale pak jsme za ně byli rádi. Během dne nám sice zase trošku pršelo, ale my i v dešti jeli dál a nenechali jsme se zastrašit. Odpoledne jsme dorazili do kempu Zlatá Koruna, kde jsme se vykoupali ve Vltavě a poté pokračovali do penzionu. V pátek dopoledne jsme se opět nalodili a vyrazili směr Boršov nad Vltavou. Během jízdy jsme stihli tentokrát už opravdu hodně zmoknout, takže jsme si v půli cesty udělali přestávku. Během této jízdy jsme stihli i vodní bitvu a zažili hodně srandy. V Boršově jsme odevzdali rafty, ubytovali se v kempu, navečeřeli se a po dlouhém večeru plném srandy jsme ulehli do postelí. V sobotu brzo ráno nás autobus zavezl na nádraží do Budějovic a před námi byla opět dlouhá cesta. Ve Skalici nad Svitavou si nás vyzvedli rodiče a my jsme s úsměvem a plni zážitků vyrazili domů. Žákyně 8. třídy.foto

Výsledky sběru papíru

V květnu školního roku 2018/2019 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná jako již tradičně sběr starého papíru. Starý papír jsme třídili na lepenku a kartony a na noviny, časopisy a letáky. Práce s přijímáním papíru, vážením, zapisováním a tříděním byla náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru spolupracujeme s firmou NAJA, která nám přistavuje prázdné kontejnery a plné odváží. Celkem firma odvezla 6 459kg tříděného papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

 1. st:                                                                         2. st:
 1. místo – 4. třída                                                1. místo – 9. třída
 2. místo – 3. třída                                                 2. místo – 7. třída
 3. místo – 1. třída                                                  3. místo – 6. třída
 4. místo – 5. třída                                                  4. místo – 8. třída
 5. místo – 2. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.LM foto zde