DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nařízením vlády se od 1. 3. 2021 uzavírá Základní škola  a Mateřská škola Žďárná. Žáci 3. až 9. třídy budou pokračovat v distanční výuce podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. třídy se začnou distančně vzdělávat od 2. 3. 2021 podle rozvrhu a pokynů, které rodiče obdrží prostřednictvím EDUPAGE nebo jinými komunikačními kanály od třídních učitelek.

Jarní prázdniny

V termínu od 22.2. do 26. 2. 2021 budou na okrese Blansko probíhat jarní prázdniny. O prázdninách neprobíhá distanční výuka. Zahájení distanční výuky bude 1. 3. 2021 podle stávajícího režimu.

Provoz škol od 15. 2. 2021

Dle informací ministra školství pokračuje od 15. 2. 2021 ve školách stávající režim.

V případě, že se změní podmínky k docházce žáků do škol, budete na stránkách školy o těchto změnách informováni.

Organizace výuky v týdnu od 25. 1. 2021

V týdnu od 25. 1. 2021 bude pokračovat organizace výuky podle stávajícího režinu. V následujícím týdnu vláda rozhodne o změně docházky žáků do škol. O těchto změnách budeme rodiče  informovat na našich stránkách a žáky při distanční výuce.

Výpis z vysvědčení za první pololetí žáci obdrží po jejich návratu do škol. Žáci 1. a 2. třídy budou dostávat výpis v vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021.

29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny a v tento den nebude probíhat  distanční výuka ani prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy.

 

Provoz školy od 11. 1 do 22. 1. 2021

Provoz školy v následujícím období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude ve stejném režimu jako tento týden.

Provoz MŠ je beze změny.

V 1. a 2. třídě bude probíhat prezenční výuka a v provozu bude také školní družina.

Žáci 3. až 9. třídy se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu, který platí pro distanční výuku.

Informace o výuce od 4. 1. do 10. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je provoz MŠ beze změny.

V 1. a 2. třídě bude probíhat prezenční výuka a v provozu bude také školní družina.

Žáci 3. až 9. třídy se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu, který platil při podzimní distanční výuce. Distanční vzdělávání je povinné. Žáci si v době distančního vzdělávání také mohou přijít pro oběd a odnést si ho do přinesených nádob. Oběd se bude vydávat do 12:00 hod. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí tuto skutečnost nahlásit v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 hod.

Rozvrh distanční výuky

 

Informae pro rodiče k provozu školy

MŠMT ČR stanovuje 21. 12. a 22. 12. 2020 jako volné dny, kdy je zakázána osobní přítomnost žáků v základních školách a školních družinách. V tyto dny není povinné distanční vzdělávání a není možné odebírat obědy ze školní jídelny. Rodiče mají možnost v tyto dny čerpat ošetřovné.

V období od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 probíhají vánoční prázdniny. Žáci prvního stupně a 8. + 9. třídy nastoupí do školy 4. 1. 2021, žáci 6. + 7. třídy budou na distanční výuce. V následujícím týdnu se žáci druhého stupně vymění.

Pro MŠ nejsou vyhlášeny volné dny. Přerušení provozu je v období 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021.

Nošení roušek

Od 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol. Během výuky ve třídách tato povinnost neplatí. Žádám rodiče, aby vybavili svoje děti dostatečným počtem buď jednorázových roušek nebo rouškami látkovými, u kterých je třeba dbát na zásady správné údržby. Povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol platí i pro rodiče a osoby, které navštíví školu.Musilová