Vyhodnocení sběru papíru

V květnu školního roku 2021/2022 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého netříděného papíru. Práce s přijímáním papíru je vždy náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců z 9. třídy, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru jsme spolupracovali s firmou REMAT Letovice, která nám přistavila prázdný kontejner a plný odvezla. Celkem firma odvezla 5 068 kg papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

 1. st:                                                                  2. st:
 1. místo – 1. třída                                                  1. místo – 7. třída
 2. místo – 4. třída                                                  2. místo – 8. třída
 3. místo – 5. třída                                                  3. místo – 6. třída
 4. místo – 3. třída                                                  4. místo – 9. třída
 5. místo – 2. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme.foto zde

 

Výsledky sběru papíru

V září školního roku 2021/2022 proběhl na ZŠ a MŠ Žďárná sběr starého netříděného papíru.. Práce s přijímáním papíru je vždy náročná, ale o hladký průběh celého dne se staral pan školník Aleš Kočvara se skupinou chlapců, kteří byli ochotni pomáhat a věnovat této činnosti celý den. Patří jim za to velké poděkování. Při sběru papíru jsme spolupracovali s firmou REMAT Letovice, která nám přistavila prázdný kontejner a plný odvezla. Celkem firma odvezla 5 380 kg papíru. Sběr proběhl formou soutěže mezi třídami s těmito výsledky:

 1. st:                                                                         2. st:
 1. místo – 5. třída                                                 1. místo – 7. třída
 2. místo – 2. třída                                                   2. místo – 9. třída
 3. místo – 1. třída                                                   3. místo – 8. třída
 4. místo – 4. třída                                                   4. místo – 6. třída
 5. místo – 3. třída

Mateřská škola se také do sběru papíru zapojila.

Všem žákům, ale hlavně jejich rodičům a prarodičům, velmi děkujeme. FOTO ZDE

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nařízením vlády se od 1. 3. 2021 uzavírá Základní škola  a Mateřská škola Žďárná. Žáci 3. až 9. třídy budou pokračovat v distanční výuce podle rozvrhu. Žáci 1. a 2. třídy se začnou distančně vzdělávat od 2. 3. 2021 podle rozvrhu a pokynů, které rodiče obdrží prostřednictvím EDUPAGE nebo jinými komunikačními kanály od třídních učitelek.

Jarní prázdniny

V termínu od 22.2. do 26. 2. 2021 budou na okrese Blansko probíhat jarní prázdniny. O prázdninách neprobíhá distanční výuka. Zahájení distanční výuky bude 1. 3. 2021 podle stávajícího režimu.

Provoz škol od 15. 2. 2021

Dle informací ministra školství pokračuje od 15. 2. 2021 ve školách stávající režim.

V případě, že se změní podmínky k docházce žáků do škol, budete na stránkách školy o těchto změnách informováni.

Organizace výuky v týdnu od 25. 1. 2021

V týdnu od 25. 1. 2021 bude pokračovat organizace výuky podle stávajícího režinu. V následujícím týdnu vláda rozhodne o změně docházky žáků do škol. O těchto změnách budeme rodiče  informovat na našich stránkách a žáky při distanční výuce.

Výpis z vysvědčení za první pololetí žáci obdrží po jejich návratu do škol. Žáci 1. a 2. třídy budou dostávat výpis v vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021.

29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny a v tento den nebude probíhat  distanční výuka ani prezenční výuka žáků 1. a 2. třídy.

 

Provoz školy od 11. 1 do 22. 1. 2021

Provoz školy v následujícím období od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude ve stejném režimu jako tento týden.

Provoz MŠ je beze změny.

V 1. a 2. třídě bude probíhat prezenční výuka a v provozu bude také školní družina.

Žáci 3. až 9. třídy se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu, který platí pro distanční výuku.

Informace o výuce od 4. 1. do 10. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 je provoz MŠ beze změny.

V 1. a 2. třídě bude probíhat prezenční výuka a v provozu bude také školní družina.

Žáci 3. až 9. třídy se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu, který platil při podzimní distanční výuce. Distanční vzdělávání je povinné. Žáci si v době distančního vzdělávání také mohou přijít pro oběd a odnést si ho do přinesených nádob. Oběd se bude vydávat do 12:00 hod. Obědy jsou automaticky odhlášeny. Kdo bude chtít oběd odebírat, musí tuto skutečnost nahlásit v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 hod.

Rozvrh distanční výuky