Anglická hudební výchova ve 3. třídě

Netradiční hodinu angličtiny si užili žáci 3. třídy v pátek 15. 10. Nejprve se učili anglické názvy hudebních nástrojů. Poté žáci, kteří se učí hře na hudební nástroj, zahráli svým spolužákům a společně jsme si několik písniček zazpívali. V závěru jsme využili nově zakoupené tablety k procvičení anglických slovíček při společné kvízové hře Kahoot a také k samostatnému online procvičení při řešení kvízů. Žákům se netradiční hodina velice líbila. Foto zde. KT

1. místo ve výtvarné soutěži Bezpečně v kyberprostoru

Na jaře 2020 se vybraní žáci naší školy zúčastnili preventivní výtvarné soutěže Bezpečně v kyberprostoru, jejíž podstatou je vytvořit reklamní plakát s tematikou prevence kyberšikany a kybernásilí.  Kryštof Hebelka se ve své kategorii umístil na 1. místě a dne 15. dubna 2021 obdržel za svoji práci krásné ceny. Kryštofovi gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších úspěchů. Foto zde.

Třídní schůzky přes MS Teams

Dne 11. listopadu budou v naší škole v čase od 16.00 třídní schůzky, které se z důvodu uzavření škol uskuteční online v prostředí aplikace MS Teams. Časy budou pro jednotlivé rodiče stanoveny individuálně. Třídní učitelé budou rodiče o konkrétních časech informovat v nejbližších dnech.

Karneval ve ŠD

Dne 5.3.2020 uspořádala školní družina společně s kroužkem Hrátky s angličtinou školní karneval. Akce začala hned po obědě v kroužku angličtiny, kdy si děti zahrály anglické hry, zazpívaly si písničky a následně představily své kostýmy. Jako nejzajímavější byl pan průvodčí, dinosaurus, pes, jednorožec, či ovečka. Poté se do nich oblékly a přemístily se do haly, kam za nimi po obědě došel i zbytek školní družiny. Zde byly nachystány zábavné soutěže. Všichni si mohli projít šest stanovišť a vyzkoušet si různé úkoly. Byla zde nachystána překážková dráha, chytání rybiček, házení kroužků na kužel, odpalování míčku do florbalové branky, přeskakování kruhů či zvládnutí 10-ti dřepů. Po skončení her jsme se společně přesunuli do školní družiny, kde bylo pro děti připraveno drobné občerstvení a sladkosti. Poté si mohly děti vyrobit karnevalovou masku či zahrát deskové hry. Děkujeme rodičům, kteří poslali drobnou sladkost a také starším žákům, kteří pomohli s organizací stanovišť v hale. Myslíme, že se karneval vyvedl, všichni byli spokojeni a těšíme se, že podobnou akci uspořádáme i příští rok. Foto.