1. místo ve výtvarné soutěži Bezpečně v kyberprostoru

Na jaře 2020 se vybraní žáci naší školy zúčastnili preventivní výtvarné soutěže Bezpečně v kyberprostoru, jejíž podstatou je vytvořit reklamní plakát s tematikou prevence kyberšikany a kybernásilí.  Kryštof Hebelka se ve své kategorii umístil na 1. místě a dne 15. dubna 2021 obdržel za svoji práci krásné ceny. Kryštofovi gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme spoustu dalších úspěchů. Foto zde.

Třídní schůzky přes MS Teams

Dne 11. listopadu budou v naší škole v čase od 16.00 třídní schůzky, které se z důvodu uzavření škol uskuteční online v prostředí aplikace MS Teams. Časy budou pro jednotlivé rodiče stanoveny individuálně. Třídní učitelé budou rodiče o konkrétních časech informovat v nejbližších dnech.

Karneval ve ŠD

Dne 5.3.2020 uspořádala školní družina společně s kroužkem Hrátky s angličtinou školní karneval. Akce začala hned po obědě v kroužku angličtiny, kdy si děti zahrály anglické hry, zazpívaly si písničky a následně představily své kostýmy. Jako nejzajímavější byl pan průvodčí, dinosaurus, pes, jednorožec, či ovečka. Poté se do nich oblékly a přemístily se do haly, kam za nimi po obědě došel i zbytek školní družiny. Zde byly nachystány zábavné soutěže. Všichni si mohli projít šest stanovišť a vyzkoušet si různé úkoly. Byla zde nachystána překážková dráha, chytání rybiček, házení kroužků na kužel, odpalování míčku do florbalové branky, přeskakování kruhů či zvládnutí 10-ti dřepů. Po skončení her jsme se společně přesunuli do školní družiny, kde bylo pro děti připraveno drobné občerstvení a sladkosti. Poté si mohly děti vyrobit karnevalovou masku či zahrát deskové hry. Děkujeme rodičům, kteří poslali drobnou sladkost a také starším žákům, kteří pomohli s organizací stanovišť v hale. Myslíme, že se karneval vyvedl, všichni byli spokojeni a těšíme se, že podobnou akci uspořádáme i příští rok. Foto.

Soutěž Karlovarský skřivánek 2020

Ve čtvrtek 13. února se žákyně 9. třídy Tereza Hebelková zúčastnila krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Do soutěže si vybrala moravskou lidovou píseň A te Rehradice a anglickou píseň Falling slowly. Terezka ohromila porotu i všechny přítomné, neboť kromě zpěvu se jako jediná v její kategorii sama doprovázela hrou na kytaru. Její vystoupení odbornou porotu natolik zaujalo, že od ní získala čestné uznaní. Terezce děkujeme za reprezentaci školy a do budoucna přejeme spoustu dalších úspěchů. KT . Fotky zde.