Výstava Tutanchamón

Ve středu 4. května jsme s žáky 6. třídy navštívili v Brně výstavu o faraónovi Tutanchamónovi. V několika místnostech jsme si prohlédli cestu k objevu hrobky, příběh jejího objevitele Howarda Cartera a také jednotlivé předměty, které se v hrobce našly. Po výstavě jsme si ještě prohlédli centrum města, dali jsme si oběd a plni zážitků jsme se vrátili domů. Fotky zde. JV

Cesta za pramenem

S žáky 6. ročníku jsme se letos zapojili do projektu Náš les. Zkoumáme obecní les po všech stránkách – rostliny, živočichy, ale i půdu a kameny. Protože lesem protéká potůček, vypravili jsme se na výpravu za jeho pramenem. Prameniště potoka jsme  našli na okraji lesa uprostřed bažiny. Cestou jsme ještě nasbírali plný pytel odpadků. Fotky zde. JV

Biologická olympiáda

Letos si po delší pauze mohli žáci opět vyzkoušet svoje znalosti z přírodopisu v Biologické olympiádě. Školního kola se zúčastnilo 15 žáků z šesté a sedmé třídy. Nejlépe se v něm umístily Sára Sekaninová a Markéta Kolářová, které postoupily do okresního kola v Blansku. Obě musely zpracovat vstupní úkol, vybraly si téma „Pupeny“. Vytvářely miniherbář větviček s pupeny, které musely určit a popsat významné znaky. V Blansku pak vyplňovaly test, mikroskopovaly ptačí peří a poznávaly zvířata a rostliny. Oběma děkuji za přípravu a nasazení! JV

Ukliďme Česko

Letos jsme se opět připojili k celostátní akci Ukliďme s Česko. S žáky jsme sbírali odpadky ve Žďárné a v jejím okolí. Sesbírali jsme několik pytlů odpadků, našli jsme i pneumatiku od traktoru. Žďárná a její okolí je tak zase o kousek čistší a hezčí. Foto zde. JV

Dějepisná olympiáda

Žáci 8. a 9. ročníku si opět mohli ověřit svoje znalosti z historie v dějepisné olympiádě. Letošní téma znělo „Česká šlechta v proměnách času“ a nejlépe si s ním poradili Jonáš Filouš a Tomáš Jelínek z 9. třídy. Jako vítězové školního kola se zúčastnili i okresního kola. S náročným tématem si lépe poradil Jonáš, který se umístil uprostřed výsledkové listiny. Oběma děkuji za přípravu a snahu. JV