Škola pro udržitelný život

V letošním školním roce jsme se se šestou třídou zapojili do programu Škola pro udržitelný rozvoj. Jedná se o program, v rámci kterého žáci prozkoumávají svoji obec, mapují její pozitiva i problémy a poté vytváří projekt, který zlepší život v obci a prospěje jejím obyvatelům. Program má dvě části, první část jsme právě ukončili. Bylo poněkud náročné pracovat převážně online, ale žáci i touto formou zvládli všechny úkoly a navrhli čtyři projekty. S těmito návrhy ve středu 17. března seznámili zastupitele obce prostřednictvím videokonference. Zastupitelé se k návrhům vyjádřili, nastínili žákům některé problémy, které by mohly vyvstat při realizaci. Žáci nakonec zhodnotili všechny připomínky a z projektů vybrali jeden, který zrealizujeme do konce školního roku. Jedná se o úpravu autobusové zastávky na horním konci Žďárné. Děkuji všem žákům za práci, kterou odvedli, zastupitelům za účast a připomínky na videokonferenci a také všem učitelkám a paní ředitelce, že žáky na videokonferenci podpořily svojí účastí. Čeká nás druhá část programu, samotná realizace projektu, a tak si jen přejeme lepší epidemiologickou situaci, která nám práci na projektu umožní. Program Škola pro udržitelný život běží pod záštitou ekologického střediska Sever a Státním fondem životního prostředí ČR. JV

Legiovlak

Ve středu 7. října jsme se s devátou třídou vypravili do Velkých Opatovic, kde měl na vlakovém nádraží několikadenní zastávku Legiovlak. Žáci se zde nejprve ve speciálním filmovém vagónu seznámili s historií vzniku Československých legií za 1. světové války v Rusku i jinde. Potom jsme si s průvodcem prohlédli repliku vlaku, kterým se legionáři pohybovali na transsibiřské magistrále. Průvodce v legionářské uniformě nám vysvětlil, co je to těpluška, kde si legionáři vařili jídlo, jak vypadal zdravotní vagón i obrněný vůz s kulometem. Žáci si doplnili informace k právě probranému učivu o 1. světové válce a Legiovlak se jim velmi líbil. Foto zde. JV

Návštěva polytechnického centra

V pondělí 5. října jsme se šestou třídou navštívili nově vybudované Polytechnické centrum u Základní školy Slovákova v Boskovicích. Prohlédli jsme si přírodní zahradu s jezírkem, nové dílny a učebny. Žáci si vyzkoušeli práci se dřevem i 3D perem, vyrobili si bzučítko, které nározně ukazuje, proč hmyz bzučí. Nejvíce je zaujali živí obyvatelé akvárií a terárií, hlavně užovka červená a agama. Foto zde. JV