Škola pro udržitelný život

V letošním roce jsme se s žáky z šesté třídy zapojili do projektu Škola pro udržitelný život. Zmapovali jsme obec Žďárná, její silné i slabé stránky, a vytipovali jsme několik oblastí, které bychom chtěli změnit. Z nich jsme potom vybrali jeden projekt, který jsme zrealizovali. Tímto projektem byla oprava autobusové zastávky na horním konci obce. V zastávce jsme oškrábali starou omítku i oprýskané nátěry rámů oken, zastávku jsme vymalovali a ozdobili obrázky, okna jsme natřeli nazeleno. Uklidili jsme nepořádek za zastávkou, prořezali staré keře a vedle zastávky jsme založili nový záhonek, na který jsme vysadili byliny a keře, které má rád hmyz. Na břízu za zastávkou ještě umístíme budku pro ptáky. S opravou nám pomáhal pan starosta – zajistil opravu děravé střechy a okapu, zajistil odvoz odpadu a přivezl nám oblázky na mulčování záhonu. Zastávku jsme obci slavnostně předali 28. června. Projekt to byl náročný, ale všichni se při něm hodně naučili a z výsledku máme obrovskou radost. Fotky zde. JV

Výlet 9. třídy

Ve čtvrtek 24. června jsme se vypravili na poslední školní výlet. Naším cílem byl Prostějov. Vyřádili jsme se při hrách v Laser Aréně, prohlédli jsme si náměstí a popovídali si o místním rodákovi Jiří Wolkerovi. Vyšlo nám krásné počasí a celý výlet jsme si krásně užili. Fotky zde. JV

Výuka v přírodě – 6. třída

V pátek 18. června jsme se vydali s šesťáky na kolech prozkoumat přírodu v okolí Žďárné. První zastávku jsme měli u lesního rybníčka, kde jsme odchytili spoustu zajímavých živočichů. Potom jsme navštívili pramen Punkvy, meteorologický radar a přes Suchý jsme se vrátili do školy. Celou dobu nás provázelo krásné počasí a dobrá nálada. Fotky zde. JV

Škola pro udržitelný život

V letošním školním roce jsme se se šestou třídou zapojili do programu Škola pro udržitelný rozvoj. Jedná se o program, v rámci kterého žáci prozkoumávají svoji obec, mapují její pozitiva i problémy a poté vytváří projekt, který zlepší život v obci a prospěje jejím obyvatelům. Program má dvě části, první část jsme právě ukončili. Bylo poněkud náročné pracovat převážně online, ale žáci i touto formou zvládli všechny úkoly a navrhli čtyři projekty. S těmito návrhy ve středu 17. března seznámili zastupitele obce prostřednictvím videokonference. Zastupitelé se k návrhům vyjádřili, nastínili žákům některé problémy, které by mohly vyvstat při realizaci. Žáci nakonec zhodnotili všechny připomínky a z projektů vybrali jeden, který zrealizujeme do konce školního roku. Jedná se o úpravu autobusové zastávky na horním konci Žďárné. Děkuji všem žákům za práci, kterou odvedli, zastupitelům za účast a připomínky na videokonferenci a také všem učitelkám a paní ředitelce, že žáky na videokonferenci podpořily svojí účastí. Čeká nás druhá část programu, samotná realizace projektu, a tak si jen přejeme lepší epidemiologickou situaci, která nám práci na projektu umožní. Program Škola pro udržitelný život běží pod záštitou ekologického střediska Sever a Státním fondem životního prostředí ČR. JV